Atbildes, kuras tu meklē

J. Vītols "Mirdzas dziesma", balsij ar klavierēm

Jāzepa Vītola Solodziesma (~100) ir personiskākais autora žanrs, priekšplānā izvirzās cilvēka jūtu tēlojums, deklamējoša tipa melodijas, romantismam tipiski mūzikas izteiksmes līdzekli. Klavieru pavadījums meistarīgi papildina solista partiju. Jāatzīmē Mirdzas dziesma (Aspazija, 1893), Pie tava augstā, baltā loga (Jānis Poruks, 1906), Sapņu tālumā (Aspazija, 1905).

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: