Atbildes, kuras tu meklē

zinības ped.
Ar zinātniskās pētniecības metodēm iegūtas un teorētiski apkopotas sistēmiskas zināšanas dažādās nozarēs; arī – izglītības ceļā iegūtas zināšanas.
RU знания,
EN knowledge,
EN science
© Autoru kolektīvs Valentīnas Skujiņas vadībā: Inārs Beļickis, Dainuvīte Blūma, Tatjana Koķe, Dace Markus, Arvils Šalme; Zvaigzne ABC, 2000; © Tilde, 2009