Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Čaks
Atrasto rezultātu skaits: 135

Čaks Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Čaks ... žurnāla Atpūta līdzstrādnieks . Vācu laikā A. Čakam neļāva publicēt savus darbus. J. Grīns raksta: Vācu okupācijas vara atļāva latviešiem tikai nedaudzus periodiskos izdevumus, bet šiem neļāva iespiest dažu apgrēkojušos autoru, to skaitā arī A. Čaka darbus.... . Kultūras un mākslas ...

Čaks Aleksandrs Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Aleksandrs Čadarainis; 1901–50) – dzejnieks. Daiļrades sākuma posma dzejā raksturīga ekspresionisma poētika, dominē pilsētas motīvi, pašpuicisks tradīciju vērtību noliegums. Izteiksmes savdabība izpaudās prasmē poetizēt nepoētisko . 30. gados sarakstītajās poēmās dramatisks vēsturisko ...

Berijs (Berry) Čaks Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Charles Edward Anderson Berry ; 1926–2017) – amerikāņu rokenrola dziedātājs, ģitārists, komponists (kopš 1952; hīti ...

Mana paradīze, Aleksandrs Čaks Kultūras kanons
... Čaks ... iesakņoties latviešu literatūrā. "Manā paradīzē" Čaks pirmais latviešu literatūrā ne tikai pavēstīja, bet arī lieliski apliecināja, ka dzejot iespējams par visnepoētiskākajām lietām un būšanām, pie viena atjauninot sterilo augstās poēzijas valodu, atgriežot ... to profānajā stāvoklī ...

Mūžības skartie, Aleksandrs Čaks Kultūras kanons
... Mana paradīze, Aleksandrs Čaks

Čaka Aleksandra memoriālais dzīvoklis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lāčplēša ielā 48/50, dzīvoklis 14. Dzejnieka A.Čaka pēdējā dzīves vieta (1937–50). Saglabājies pilnīgs ...

Rūmnieks Valdis Bibliotēku un skolu mape
... Čaka ... Čaku ... lpp. Kļaviņš Kaspars. Čaka biogrāfija jaunā pārstāstā : [par dzejniekam Aleksandram Čakam (1901-1950) velt. Valda Rūmnieka un Andreja Miglas romānu "Čaks" (Rīga : Zvaigzne ABC, 2010)] / Kaspars Kļaviņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.249 (2010,... , 28.dec.), 11.lpp ...

Prozaismi Dzejas vārdnīca
lat. ‘prosa’ - A.Čaks 1930.g. uzrakstīja poēmu ar tiem gadiem šokējošu, prozaisku virsrakstu Ateja . Čaks to nepubl., laikam apzinādamies, lasītāja iespējamo attieksmi pret šāda veida poēmu, pret tradicionālo poētismu (‘zilgme’, ‘rezēdas’) un izteiktu prozaismu (‘ateja’, ‘gurni’, ‘zarnas ...

Rūmnieks Valdis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Čaks ... 1995), Apreibušās lakstīgalas (2003). Pētījis A. Čaka daiļradi, sarakstījis monogrāfiju Kāpēc es esmu Čaks? (1988, kopā ar M. Grīnfeldi), sastādījis A. Čaka Kopotus rakstus (1–6, kopš 1991), rakstu krājumu Ceļā uz Čaku (1981). Darbojies bērnu literatūrā,... , sarakstījis grāmatas ...

Bičolis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... daži 30. gadu rakstnieki : Čaks, Ādamsons, Medenis. — North Hollywood, ASV] : Ramave, 1991. Kad mēs jauni bijām : Ēriks Raisters dzīvē un darbos / Jāņa Bičoļa biogrāfiska apcere; red. : Jānis Bičolis, Jānis Kadilis [u.c.]. — [Bruklina] : Grāmatu Draugs, 1972. Vecākās latviešu ... literātūras ...

Grīnfelde Milda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rūmnieku sarakstījusi grāmatu par dzejnieku A.Čaka dzīvi un daiļradi mūža pēdējos desmit gados ... Kāpēc es esmu ...

Trauksminieki Dzejas vārdnīca
... Plauža t. rindās ietilpa A.Čaks, J.Plaudis, P.Ķikuts, F.Gulbis, P.Vīlips, A.Grigulis, Ā.Talcis, V.Lukss. T. savas pamatnostādnes izteica piecos kategoriskos “mēs prasām”: 1) laikmeta idejas; 2) tagadnību (prezentismu); 3) satura un formas apzinātu vienību; 4) izteiksmes līdzekļu ekonomiju; 5) dzīves pārveidošanas ...

Zaļvārnieši Dzejas vārdnīca
... Zaļā Vārna (red. K.Baltgailis, A.Čaks, F.Gulbis), kas iznāca 1929.g. reizi divos mēn. Pastāvēja arī izdevn. ar tādu pašu nos. Z. literārā darbība atspoguļojas arī dzejas žurn. Jauno Līra (1927.-1928.g.) lappusēs. Z. apvienoja dažādas ievirzes rakstn. (A.Čaks, E.Ādamsons,... , J.Medenis, J.Ziemeļnieks ...

Elles ķēķis Dzejas vārdnīca
... trimdas literātiem, viņi izcēla tieši modernistu A.Čaka un E.Ādamsona dzejas savdabību. E.ķ. bija lielā mērā urbānistiski tendēts grup. (varbūt tāpēc tiem tik tuvs bija latv. pirmskara lielākais urbānists A.Čaks), kas mēģināja pārmest tiltu no latv. tradicionālās dabas,... , lauku ainavas sakralitāti ...

Stilizācija Dzejas vārdnīca
... Čaks,... dzejoļiem “A la maniere de V.Strēlerte, Virza, Čaks” tu sākotnēji izdomāji kā “a la maniere” rakstāmus, vai tu pēc tam atklāji, ka tev ir iznācis “a la maniere”? Olafs Stumbrs: Nē, tie bija izdomāti iepriekš kā “a la maniere”. Es tolaik visai cīnījos ... pret šīm ietekmēm ...