Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: (Mīlenbahs | Mīlenbaha | Mīlenbahu | Mīlenbaham)
Atrasto rezultātu skaits: 14

Mīlenbahs Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1853–1916) – latviešu valodnieks. Zinātniskās valodniecības aizsācējs Latvijā. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Valodniecības nodaļas vadītājs (no 1904). Pētījis latviešu valodas ...

Latviešu valodas vārdnīca, Kārlis Mīlenbahs Kultūras kanons
Kārlis Mīlenbahs. (1853-1916). Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J.Endzelīns (1.-4. sēj., 1923-1932); J.Endzelīns, E.Hauzenberga "Papildinājumi un labojumi K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcai"" (1.-3. sēj., 1934-1946). Tāpat kā saīsinājums LD ... rakstos aizslēpj K ...

Heniņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Heniņa vākums iekļauts K.Barona, A.Jurjāna, K.Mīlenbaha un J.Endzelīna folkloras un vārdnīcu publicējumā. Vērtīgs vākums Vārdi, kuri ...

Talsu novada muzejs Enciklopēdiskā vārdnīca
. Atrodas Talsos, K.Mīlenbaha ielā 19. Dibināts 1923, skolotāja T.Dzintarkalna vadībā, kad tagadējā muzeja ēkā atradās Talsu valsts vidusskola, 1945 ...

Endzelīns Jānis Vēstures enciklopēdija
... Endzelīns rediģējis, papildinājis un pabeidzis K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu" (1-4, 1923-1932). Kopā ar E.Hauzenbergu sagatavojis "Papildinājumus un labojumus K.Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcai" (1-2, 1934-1946). 1956 publicēts J.Endzelīna darbs "Latvijas PSR vietvārdi" (1.d. 1. sēj.) un ...

Latviešu literārā (draugu) biedrība Dzejas vārdnīca
... Auniņš, J.Lautenbahs, K.Mīlenbahs, J.Endzelīns u.c.). 19.gs. vidū l.l.b. ieņēma negatīvu pozīciju attiecībā pret jaunlatviešiem.1864. - 1895.g., kad b-bu vadīja A.Bīlenšteins, tika organizētas latv. tautas tradīciju vākšanas ekspedīcijas Kurzemē un Vidzemē.

Alunāns Heinrihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bjernsons), zinātnisks un enciklopēdiskus izdevums (K.Mīlenbaha darbi). Pēc Alunāna nāves apgāda darbu turpināja sieva Elizabete Alunāne.

Rīgas Latviešu biedrība Vēstures enciklopēdija
... 1904 tika nodibināta Valodniecības nodaļa, kas K. Mīlenbaha (vēlāk Jāņa Endzelīna ) vadībā rūpējās par latviešu valodas pētīšanu, pareizību un terminoloģijas izstrādāšanu. 1908 šās nodaļas pārziņā darbu sāka Ortogrāfijas komisija, kas izstrādāja mūsu pašreizējās ortogrāfijas pamatus ...

Blinkena Aina Bibliotēku un skolu mape
... Sulainais dzīvības koks : Kārlim Mīlenbaham – 150 : [par latviešu valodnieku (1853-1916)] / Aina Blinkena // Latvijas Luterānis. – ISSN 1407-5067. – Nr.9 (2003, 3.maijs), 13., 15.lpp. 12. Blinkena, Aina. Nedēļas skats : [par pensionāru stāvokli Latvijā : stāsta emeritētā prof.-valodn., Latvijas Pensionāru ...

2023. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Adamovičam – 160 (1863-1933) 18. valodniekam Kārlim Mīlenbaham – 170 (1853-1916) 19. sabiedriskam darbiniekam, publicistam Jezupam Trasunam – 125 (1898-1978) 20. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 20. juristam, rakstniekam Kārlim Dišleram – 145 (1878-1954) 20. diriģentam Robertam Zuikam – 110 ...

2018. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Rakstniecei Anitai Liepai - 90 (1928) Valodniekam Kārlim Mīlenbaham - 165 (1853-1916) 20 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 22 Angļu dzejniekam Džordžam Gordonam Baironam - 230 (1788-1824) 25 Krievu dziedātājam, dzejniekam, aktierim Vladimiram Visockim - 80 (1938-1980) 26 Latvijas Republikas starptautiskās ...

2013.01. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Adamovičam - 150 (1863-1933) valodniekam Kārlim Mīlenbaham - 160 (1853-1916) 19.I sabiedriskam darbiniekam, publicistam Jezupam Trasunam - 115 (1898-1978) 20.I 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena juristam, rakstniekam Kārlim Dišleram - 135 (1878-1954) 21.I dzejniekam Pērterim Atspulgam - 105 (1908-1962) ...

Hauzenberga-Šturma Edīte Bibliotēku un skolu mape
... - 289 lpp. - Saturā: K.Mīlenbaha un J.Endzelīna vārdnīcas līdzautore Edīte Hauzenberga-Šturma . Krēsliņš Jānis. Raksti / Jānis Krēsliņš ; sast. un piez. aut. Dace Lūse ; māksl. Valdis Villerušs. - 3.sēj. Laikmeta liecības. - Rīga : Valters un Rapa, 2008. - 339 lpp. - Saturā par: Edīte Hauzenberga ...

2008.01. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Adamovičam - 145 (1863-1933) 18 .I valodniekam Kārlim Mīlenbaham - 155 (1853-1916) 19 .I sabiedriskam darbiniekam, publicistam Jezupam Trasunam - 110 (1898-1978) 20 .I 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena 20 .I juristam, rakstniekam Kārlim Dišleram - 130 (1878-1954) 21 .I dzejniekam Pērterim Atspulgam - 100 ...