Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: (Sēfrenss | Sēfrensa | Sēfrensam | Sēfrensu | Sefrensu | Sefrensa | Sefrensam )
Atrasto rezultātu skaits: 3

Sēfrenss Nikolass (jaunākais) Vēstures enciklopēdija
... VI Ventspilī koktēlnieka N.Sēfrensa(vecākā) ģimenē. Nav zināms no kurienes un kad tēvs ieceļojis. N.Sēfrenss(jaunākais) amatu mācījies pie tēva, kas bija hercoga tēlnieks Ventspils kuģu būvētavā. N.Sēfrensa ... darbnīcā Ventspilī ...

Sefrenss Jaunākais Nikolass Enciklopēdiskā vārdnīca
( Söffrens , 1662–1710) – tēlnieks. N.Sefrensa vecākā dēls. Ventspils kuģu būvētavā kā tēva palīgs un tēlnieks no 17. gadsimta 80. gadiem ...

Liepājas Sv. Annas baznīcas retabls, Nikolauss Sefrenss Kultūras kanons
... tas kalpojis par paraugu arī paša N. Sefrensa nākamajam lielākajam darbam, Lestenes baznīcas altārim, kas saglabājies fragmentu veidā. Monumentālais (9,7 x 5,8 m) Sv. Annas baznīcas altāra retabls komponēts kā arhitektoniska uzbūve trīs stāvos, ko augšā noslēdz izliekta dzega ... ar volūtām. Altāra ...