Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Eriks Ādamsons
Atrasto rezultātu skaits: 9

Smalkās kaites, Eriks Ādamsons Kultūras kanons
Eriks Ādamsons (1907-1946). Smalkās kaites. 1937. Dzejnieks un prozists Eriks Ādamsons (1907-1946) prozā debitēja trīsdesmito gadu vidū ar stāstiem, kas manāmi atšķīrās faktiski no visas iepriekšējās latviešu literatūras. Ādamsons ir publicējis stāstu krājumus "Smalkās ... Ādamsona ... īsprozā ...

Ādamsons Eriks Enciklopēdiskā vārdnīca
(pseidonīms Ēriks Rīga; 1907–1946) – rakstnieks, tulkotājs. Mācījies Rīgas pilsētas elementārskolā (tagad 1. ģimnāzijā), kur literatūru pasniedza Vilis Plūdonis . Studēji tieslietas LU. Pirmā publikācija – komēdija Amora apburtā lapene (1924), pirmais dzejolis iespiests Jaunākās Ziņas (1926). Dzejai ...

Stāraste Margarita Bibliotēku un skolu mape
... (1914-2014) Margaritas Stārastes darbi Grāmatas Ādamsons Eriks. Čigānmeitēns Ringla / Eriks Ādamsons ; il. Margarita Stāraste . - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 16 lpp. : il. Artavs Valdis. Labdien, Muri! / Valdis Artavs, Margarita Stāraste . - [Rīga] : Annele, 2006. - [32] lpp. : il. Bilžu alfabēts / ...

Sirsone Skaidrīte Bibliotēku un skolu mape
... — 191 lpp., [28] lpp., il. Ādamsons Eriks. Stāsti par dzīvniekiem / Eriks Ādamsons ; publ. sagat., priekšv. un koment. sarakst. Skaidrīte Sirsone ; il. M.Rikmane. — Rīga : Liesma, 1984. — 57, [2] lpp. : il. Dziesma par Rolandu : Senfranču eposs : Oksfordas variants / No franču val. tulk. Cecīlija ...

Rakstīšanas process Dzejas vārdnīca
... no pienākumiem un rūpēm.” “ Stundām ilgi Eriks /Ādamsons/ varēja sēdēt atpūtas krēslā, sevišķi vasarā, kādā dārza nomaļā stūrītī ar baltu papīra lapiņu un zīmuli rokā, tikai laiku pa laikam kāds ieraksts tukšajā lapiņā liecināja, ka viņš nav aizsnaudies, ... bet iegrimis dziļās ...

Krēsliņš Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Ādamsons)... Krēsliņš Jānis (sen.). Eriks Ādamsons (1907-1946) : Jānis Krēsliņš sen. atbild literatūrzinātniecei Andai Kubuliņai / Jānis Krēsliņš (sen.) ; pierakst. Anda Kubuliņa // Jaunā Gaita (Toronto). - ISSN 0448-9179. - 53.gadagāj., Nr.1 (2008, marts), 32.-34.lpp. Krēsliņš Jānis (sen.) ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un latviskais sievietes kults meklējams starp šiem abiem - stipro Medeni un gaišo Ādamsonu. Vismaz Aleksandrs Čaks meklējās kaut kur starp viņiem abiem.”

Ubi sunt Dzejas vārdnīca
... paplašinoties, ar laiku īpaši tuvi kļuva arī Eriks Ādamsons un Vilis Cedriņš. Kur nu tagad visi minētie? - “Kur paliek pērnā gada sniegs?”

Sava ceļa gājējs Dzejas vārdnīca
... Apzīmējums s.c.g. paņemts no E.Ādamsona tāda paša nos. romāna. “Liekas, /V.Plūdonis/ bija cerējis savā audzēknī pieredzēt labāku vai sliktāku savas dzejas atdarinātāju, bet Eriks jau ar pirmajiem saviem redzamākajiem darbiem ir “sava ceļa gājējs”.” M.Čaklais: “... Nekad arī neesmu gribējis ...