Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvijas nauda
Atrasto rezultātu skaits: 116

Latvijas nauda Enciklopēdiskā vārdnīca
nauda , ko izlaiž Latvijas Banka un kas ir oficiālais maksāšanas līdzeklis LR. Pēc Latvijas neatkarības ... Latvija pievienojās ...

Latvijas Banka Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas ... kas veic centrālās bankas funkcijas: kontrolē naudas apgrozību, emitē naudu, uzrauga komercbanku darbību. Latvijas centrālā banka, kuras galvenie uzdevumi ir Latvijas naudas politikas un valūtas politikas veidošana, naudas emisijas un apgrozības jautājumu ... risināšana, kredītiestāžu ...

Latvjas nauda Kultūras kanons
... Šilova, Arnis Kleinbergs, Artis Zvirgzdiņš u.c. Latvijas teritorijā pirmās naudas zīmes (piemēram, Romas impērijā kaltais bronzas sestercijs) ieradušās pa t.s. dzintara ceļu pirmajos mūsu ēras gadsimtos. Latvijas valsts nacionālā valūta - lati un santīmi - pie mums tiek ieviesta ... Latvijā,... Latviju ...

Latvijas rublis Enciklopēdiskā vārdnīca
(Lr, LVR) – pagaidu naudas zīme Latvijas valstī līdz lata sistēmas ieviešanai: 1919. 22. III – 1922. XI (apgrozībā ...

Latvijas Republika II Vēstures enciklopēdija
... Latvijā.... Latvijas ... pēdējā padomju karaspēka vienība. Kopš 2004 g. Latvija ir NATO dalībvalsts, un Latvijas Bruņotie spēki piedalās starptautiskās miera uzturēšanas misijās. Līdz 2006 g. beigām Latvija plāno pilnībā pāriet uz profesionālo militāro dienestu. Tāpat ... kā Latvijas valsts ...

Latvijas Bankas naudas politika Enciklopēdiskā vārdnīca
Latvijas Bankas veiktā neatkarīgā naudas politika, kuras svarīgākais ...

Senākās monētas Latvijas teritorijā Vēstures enciklopēdija
Visagrākie droši zināmie metāla naudas atradumi Latvijas teritorijā ir romiešu monētas. Ir ziņas arī par antīkās Grieķijas monētu atradumiem, bet pagaidām maz ticamas. Droši zināmas Grieķijas monētas atrastas Lietuvas arheoloģiskajos izrakumos. Latvijas agrā dzelzs laikmeta arheoloģiskajās ... liecībās ...

Latvijas Centrālais depozitārijs (LCD) Vērtspapīru vārdnīca
- kapitālsabiedrība , kas iegrāmato un uzskaita Latvijas Republikā publiskajā apgrozībā izlaistos finanšu ... instrumentus ...

Latvijas reģioni 17-18. gadsimtā Vēstures enciklopēdija
Latvija ... atkaroja Polijai pārējās latviešu zemes. Laikā, kad Latvijas teritorija atradās Krievijas sastāvā, vietējā vara bija galvenokārt vācu muižnieku rokās. 19. gs. sākumā tika atcelta dzimtbūšana, un tas veicināja kapitālisma attīstību. Brīvlaistajiem zemniekiem savu ... īpašumu nebija, zemi ...

Naudas reforma Vēstures enciklopēdija
Latvijas ... Latvijas ... V tika laista apgrozībā pagaidu nauda - Latvijas rublis (LVR). Neilgu laiku tas pastāvēja vienlaikus ar bij. PSRS rubli (attiecībā 1:1), bet no 1992.20.VII LVR Latvijā kļuva par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli. 1993.5.III apgrozībā laida Latvijas ... Latvija ... kļuva ...

naudas reforma Enciklopēdiskā vārdnīca
... naudas ... V tika laista apgrozībā pagaidu naudaLatvijas rublis (LVR), 1993. 5. III – lati (1 lats=200 LVR). Reforma tika pabeigta 1993. 18. X. Latvijā pēdējā naudas reforma notika 2014. gada 1. janvārī,... , kad par Latvijas ...

Latvija 19. gadsimtā Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Latvija ... Roziņš emigrēja) un Rīgas dumpja apspiešanas Latvijā tika izplatīts slepens uzsaukums, kurā aicināja strādniekus organizēties cīņai pret apspriedējiem un pieslieties starptautiskajai sociāldemokrātijai. Pirmā apspriede par nelegālas sociāldemokrātiskas ... organizācijas ...

Padomju vara Latvijā Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Stučkas valdību , kuras uzdevums bija radīt Latvijā sociālistisku padomju republiku. 17.XII šī valdība izdeva manifestu, kurā paziņoja par Latvijas sociālistiskās padomju republikas nodibināšanu (LSPR), bet 22.XII, vēl pirms tās oficiālās pasludināšanas, ar ... Ļeņina parakstītu ...

naudas stienītis Enciklopēdiskā vārdnīca
... naudas ... arī kā izejmateriālu vai sacirst mazākos gabalos. Latvijā naudas stienīši bija izplatīti 11.– 13. gadsimtā, atsevišķās vietās pat līdz 16. gadsimtam ... (lietie un kaltie) ...

rubļi – naudas surogāti Enciklopēdiskā vārdnīca
– maksāšanas līdzekļi Latvijas teritorijā, ko izlaida dažādu valstu iestādes 1916–22. Tās bija Liepājas, Ventspils, Jelgavas un Rīgas pilsētu pašvaldības ...