Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 106

Poruks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruku ... Poruka ... kora dziesmu Kapu svētkos , 1896. J. Poruka muzikālais mantojums nav saglabājies. Poruku spēcīgi ietekmējusi Riharda Vāgnera [1] mūzika. Poruka literārā mantojuma apkopošanā izcili nopelni ir brāļiem K. Eglem un Rūdolfam Eglem [5]. M. Kaudzīte raksta:... : Poruku pazinu gan ...

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... 1924 XI organizēja Jāņa Poruka pārapbedīšanu. Publikācijas laikrakstos Mūzikas Nedēļa , Balss u.c. Sarakstījis grāmatu Jānis Poruks , 1931. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... komponists, mūzikas kritiķis. Jāņa Poruka tēva brālēna dēls. Mācījies Druvienas pagastskolā. 1908 beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu un reālskolu Rīgā. Studēja Pēterpils Politehniskajā institūtā un Psihoneiroloģiskajā institūtā. 1917 iesaukts armijā, beidzis kara skolu.... . 1919 strādājis Rīgas ...

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1846. 14. I – ?)–... Jāņa Poruka tēvs ...

Poruks Jēkabs Enciklopēdiskā vārdnīca
(1895–1963) – komponists, mūzikas kritiķis. LNO dramaturgs (1929–36), direktors (1936–40, 1941–44). Emigrējis ...

Poruks Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
(pseidonīms Nemo, Adagio; 1871–1911) – rakstnieks. Romantisma virziena pārstāvis latviešu literatūrā. Daiļradi ietekmēja garīgā kaite. Sarakstījis garstāstu Pērļu zvejnieks (1895), stāstus Sirdsšķīsti ļaudis (1896), Kukažiņa ...

Pērļu zvejnieks, Jānis Poruks Kultūras kanons
... Poruks ... par Vāgneru un Gēti un muzikālām reminiscencēm. Poruku varētu uzskatīt par tipisku jaunromantisma pārstāvi un meklēt viņa daiļradē simbolisma poētikas pirmsākumus. Taču svarīgāks ir kas cits. Proti, Poruks latviešu literatūrā aizsāka kultūras pašrefleksiju.... . Pašrefleksija nebūt ...

Poruka Līze Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1847. 29. I – ?) Jāņa Poruka māte.

Poruka Ernestīne Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1875 Cēsīs –1956)– Jāņa Poruka sieva. Cēsu Viesīgajā biedrībā spēlējusi teātri. ...

Rakstīšanas process Dzejas vārdnīca
... Porukam ... pēc stundām piecām sešām, darbs jau padarīts - Poruku izlaiž, viņam samaksā honorāru, un apmierinātas ir abas puses.” “Poruks rakstīšanas darbā stipri atšķīrās no Blaumaņa. Kur pēdējais mīlējis savus stāstus, lugas, dzejas lasīt citiem priekšā un tad ... labot un grozīt, ...

Dārziņš Emīls Mūzikas literatūra
... Poruka ... 1905), Pie loga ziemas naktī (1907), visām Jāņa Poruka vārdi un Pazudusī laimīte (Zemgaliešu Biruta, 1907). Vistraģiskākā un mākslinieciski izteiksmīgākā ir Rezignācija (Vilis Plūdonis, 1907). Mātes tēls atspoguļots apgarotajā romancē Mātes gars (Helgi, 1903) ... un dziļu skumju cauraustajā ...

Manuskripts Dzejas vārdnīca
... iespiešanai (ar rakstāmmašīnu vai datoru uzrakstīts). J.Poruks: “Manuskripts nebija rakstīts rakstu, bet drukas burtiem, kas tam piedeva originelu nokrāsu. Tulkotāja vārds bija Ernests Dinsberģis, latviešu skolotājs un dzejnieks.” “Kad radās vajadzība pārlasīt manus dzejoļus, K.Jēkabsons ātri palīda ...

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas Sirds mozaīka (1947), Latviešu ...

Jaunais Vārds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Skarstiņš, redaktori – P.Kundziņš, J.Poruks, A.Švābe, H.Skrastiņš. Paralēli iznāca angļu ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumanis, V.Plūdons, J.Poruks, T.Zeiferts. Publicēja arī Raiņa tulkojumus.