Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe Kārlis
Atrasto rezultātu skaits: 50

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Skalbi ... Santas Grīnfeldes diplomdarbu "Bendes meitiņa" pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem] / Undīne Adamaite ; tekstā stāsta S.Grīnfelde // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.25 (2004, 30.janv.), 24.-25.lpp. — (Piel. "Izklaide"). Adamaite Undīne. Istabā, kur snauž bites : [par ... Kārlim Skalbem ...

Skalbe Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbem ... Skalbe ... žurnāla Piesaulē redaktors Artūrs Bērziņš par K. Skalbi: Otra tik smalkjūtīga, jaunradoša redaktora latviešiem nav bijis. Skalbe vienmēr nāca ar ierosinājumiem, jaunām idejām, ko pavadīja dziļa sirsnība un garīgs atbalsts autoram. Dzejnieks tik mīļi ... prata katru aicināt ...

Skalbe Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1879–1945) – dzejnieks. No 1944 emigrējis Zviedrijā. Jaunromantisma pārstāvis latviešu literatūrā. Izkopis literārās pasakas žanru. Sarakstījis dzejoļu krājumu Cietumnieka sapņi (1902), Kad ābeles zied (1904), Zemes dūmos (1906), Veļu ...

Skalbe Kārlis Personu rādītāji
(1879.7.XI Vecpiebalgas pagastā — 1945.15.IV Stokholmā, Zviedrijā, pārapbedīts Vecpiebalgas Saulrietos), rakstnieks, žurnālists. Revolucionāro ...

Ozols Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... draudzes skolā (slavenākie skolasbiedri H. Albats , K. Skalbe , Artūrs Vanags ), 1899–1900 Irlavas skolotāju seminārā, 1900–05 Ufas mērniecības skolā, 1907 beidzis reālskolu Pēterpilī. 1907–14 studējis Mehāniku Rīgas Politehniskajā institūtā, beidzis ar inženiera tehnologa grādu. 1906–13 strādājis ...

Ziemas pasakas, Kārlis Skalbe Kultūras kanons
Kārlis Skalbe (1879-1945). Ziemas pasakas. 1913. Kārļa Skalbes vārds tik cieši saistīts ar pasakām kā ziema ar bērnu pirmā sniega gaidām vai rudens ar nepiepildītu sapņu skumjām. Minot Skalbes vārdu, līdzās viņa dzejas tēliem nostājas jūrnieks, kas braucis Ziemeļmeitas ... lūkoties, Kaķītis ...

Skalbe Ede Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbes ... Skalbe ... Pateicoties mātes atbalstam, K. Skalbe varēja beigt draudzes skolu. E. Skalbei piemitusi tēlaina izdoma, stāstīšanas tieksme, dzīves prieks, daudzpusīga jūtu pasaule, labsirdība, saticība un mīlestība, izpalīdzīgums, bezbēdība un dzīvotprieks – īpašības,... , kas pārmantotas ...

Skalbe Lizete Personu rādītāji
... pārapbedīta Vecpiebalgas Saulrietos), tulkotāja. Kārļa Skalbes dzīvesbiedre ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... nevarēja vien beigt stāstīt par savām slavenībām – Skalbi, Austriņu, Kaudzītēm. [41, II :15]. Strādājis par skolotāju Koknesē. 1911–14 mācījies Belgorodas Skolotāju institūtā. Skolotājs Majoros, Harkovā, Pēterpilī, kur 1918 beidzis augstākos komerckursus. 1919–34 Rīgas domnieks un 1920–34 ...

Skalbe Jānis Viesturs Personu rādītāji
... III Vecpiebalgā), žurnālists. Kārļa Skalbes ... ...

Brāļu kapu ansamblis, Kārlis Zāle Kultūras kanons
Kārlis ... Kārlis ... lakoniskais uzraksts "Tēvzemei un brīvībai" (dzejnieka Kārļa Skalbes ieteikts). Laima Slava

Kalniņš Alfrēds Bibliotēku un skolu mape
... Kārli ... Jāzeps Vītols; Ceļa jūtīs. Skalbe Kārlis. Mūža raksti : 3.sēj. / Kārlis Skalbe ; sast. un koment. aut. Ilgonis Bērsons. - Rīga : Elpa, 2003. - 303, [1] lpp., [4] lp. ģīm., faks. - Saturā: vēstules Kārlim Krūzam, Alfrēdam Kalniņam , Līzei Velpai. Skalbe Kārlis.... . Mūža ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... Kārļa ... - Saturā: veltījums Aspazijai . Skalbe Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. ; māksl. Līga Zagante. - 1.sēj. - Rīga : Elpa, 2001. - 334, [8] lpp., 8 lpp. il., faks. - Saturā: veltījums Aspazijai . Strazdiņa Velta. Aspazijai / Velta Strazdiņa // Mūsu Ķekava. - Nr ...

Bērnu literatūras bibliogrāfiskais saraksts 2000. gads Bibliotēku un skolu mape
... Kārlis.... Piparkūku Groziņš. 39. Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas / il. Dž. Skulme un O. Ābols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32 ] lpp. Grāmata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma. 40. Stāraste, Margarita. Pelēkais namiņš : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp. 41. Stāraste, Margarita ...

Atvase Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākais izdevums: biogrāfisks albums Kārlis Skalbe stāsta (1979), rakstu krājums Veronika Strēlerte ...