Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Sudrabu Edžus
Atrasto rezultātu skaits: 19

Sudrabu Edžus Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Gailīša , kas rosināja Sudrabu Edžu literārai darbībai un pamudināja pievērsties Lietuvas vēsturei. Dzērbenē uzrakstījis pirmos dzejoļus un poēmu par leišu senatni Ģedimina sapnis , 1884, kurai materiālus atrada T. Gailīša bibliotēkā. Piedalījās Dzērbenes sabiedrības ... dzīvē. Atklājis pretrunas ...

Sudrabu Edžus Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Eduards Morics Zilbers; 1860–1941) – rakstnieks, pedagogs. No 1906 dzīvojis Kaukāzā, Sibīrijā, Maskavā. Sarakstījis stāstus jaunatnei Dullais Dauka (1900), Pusmāsas dēls ...

Dullais dauka Dzejas vārdnīca
- Sudrabu Edžus tāda paša nos. stāsta (1900) galv. varonis, kas grib nokļūt tai vietā, kur zeme ar debesīm saiet kopā - t.i. aiz horizonta. Daudzkārt parafrazēts un minēts vēlāku laiku dzejā u.c. literārajos sacerējumos. D.D. kļuvis par sinonīmisku apzīmējumu cilvēkam, kas par spīti veselajam saprātam ...

Zilbers Eduards Vidusvidzemnieku vārdnīca
Morics Sudrabu Edžus

Dullais Dauka Enciklopēdiskā vārdnīca
– rakstnieka Sudrabu Edžus stāsta Dullais Dauka (1900) galvenais varonis, zēns, kas grib izzināt, kas atrodas aiz horizonta. Daudzkārt parafrāzēts ...

Dullais Dauka Enciklopēdiskā vārdnīca
– leļļu animācijas filma pēc Sudrabu Edžus stāsta (10 minūtes, 1968), uzņemta Rīgas kinostudijā ...

Stepulāne Anastasija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dostojevska Baltās naktis , Sudrabu Edžus Dullais Dauka .

Liepiņš Pēteris Enciklopēdiskā vārdnīca
... Izašars (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi, 1981), Dauka (Sudrabu Edžus Dullais Dauka , 1986), Trufaldīno (K. Goldoni Divu kungu kalps , 1993). Aktiera būtības atklāsmē nozīmīgas bijušas monoizrādes – A. Kronenberga Jērādiņa (1982) un Ķēniņa Mikabikas raibie svārki (2001), J. Dreslera satīriskā dzejas ...

Austrums Enciklopēdiskā vārdnīca
... konkursi veicināja jauno literātu – Apsīšu Jēkaba, Sudrabu Edžus, R.Blaumaņa, Doku Ata, A.Niedras un citu izaugsmi. Viens no pirmajiem latviešu literatūras žurnāliem.

Stungure Zigrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Druces Kasa mare , 1961), Māte (Sudrabu Edžus Dullais Dauka , 1986). Filmējusies (galvenā loma filmā Salna pavasarī , 1955).

Birznieks-Upītis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Birznieka-Upīša, L. Laicena, Sudrabu Edžus, A. Čehova, N. Gogoļa, G. de Mopasāna u.c. aut. darbus. Rakstnieks būtībā bija daudzu latv. rakstnieku mecenāts. 1921 atgriezās Latvijā, strādāja par Rīgas pilsētas Bibliotēku centrāles vadītāju (1927–1934), pēc K. Ulmaņa apvērsuma tika atlaists, pārtrauca ...

Baltijas skolotāju seminārs Vēstures enciklopēdija
... vēlāk populārie rakstnieki (V.Plūdons, Valdis, Sudrabu Edžus, J.Kalniņš, P.Birkerts), daudzi atzīti pedagogi un mācību grāmatu autori. 1. pasaules kara laikā (1915) semināru evakuēja uz Čistopoli Krievijā. 1919 uz tā bāzes izveidoja Krievijas Tautas izglītības ...

Cimze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Annas Sakses (1905-1981), Sudrabu Edžus (1860-1941), žurn. Kārļa Vatsona(1777-1826) vācu mācītāja un literāta Ernsta Glika (1652-1705), vācu mācītāja, valodn. un rakstn. Gotharda Frīdriha Stendera (Vecais Stenders, 1714-1 // Mežaparks. - 2000. - 8.laid. - 5.lpp. 24. Pare, Baiba. Pasākums par godu Jānim ...

Vanadziņš, leļļu animācijas filma Kultūras kanons
... gan latviešu, gan pasaules: "Dullais Dauka" (pēc Sudrabu Edžus darba motīviem, 1968), "Vanadziņš" (pēc V. Lāča stāsta motīviem), "Kozete" (pēc V. Igo romāna "Nožēlojamie", 1977) u.c. Tapušas arī filmas, kas veidotas pēc orģinālscenārijiem par mūsdienu tematiku: "Pigmalions" (1967) u.c. Burovs ir ...

Kronvalda parks Enciklopēdiskā vārdnīca
... Kronvalda parkā atrodas piemineklis A.Upītim, Sudrabu Edžum. Platība 13 hektārs.