Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Tālava
Atrasto rezultātu skaits: 56

Tālava Vēstures enciklopēdija
... Tālava ... Beverīnas pilskalnā (iespējams, tag. Trikātā). 1214 Tālava tika pakļauta Rīgas bīskapam un tās valdnieka Tālivalža dēli kļuva par bīskapa vasaļiem. Vēlāk daļa Tālavas teritorijas ietilpa Rīgas bīskapa (no 1255 arhibīskapa) un Zobenbrāļu ordeņa (vēlāk ...

Tālava Enciklopēdiskā vārdnīca
... Maksājusi meslus Novgorodas un Pleskavas kņaziem. Tālava minēta Indriķa hronikā un ... Tālavu sadalīja ...

Tālava Enciklopēdiskā vārdnīca
... sastāvā no 1978 ar vārdu Vsevolods Kočetovs , no 1991 Tālava. Latvijas kuģniecībai pieder 4 šādi Komandarms ...

Jundzis Tālavs Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1951. 4. X Gulbenē E. Jundža četru bērnu ģimenē jaunākais bērns) – jurists, valstsvīrs, zinātnieks. 1959–70 mācījies Jaunpiebalgas vidusskolā, 1970–72 skolotājs Zaubē, Rēveļos un neklātienē studējis tieslietas Latvijas Valsts universitātē, beidzis1974. 1972–74 iesaukts armijā. 1975 Rīgā Revolūcijas ...

Jundzis Tālavs Enciklopēdiskā vārdnīca
(1951) – jurists, politologs. Dr. iur . (1986), Dr. habil. sc. pol . (1999). LZA īstenais loceklis (2000). LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centra direktors (1993-1997); kopš 1998 LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs; kopš 2000 Juridiskās koledžas direktors, LZA valdes loceklis; kopš ...

Jundzis Tālavs Personu rādītāji
Dz. 1951.4-X Gulbenē. Politologs, valsts darbinieks. Dr. hab. sc. pot, Dr. iur. LZA īstenais loceklis, viceprezidents. Darba gaitas sācis kā skolotājs. 1976—88 strādā LPSR Prokuratūras iestādēs, 1988—90 LZA Filozofijas un tiesību ...

Mauliņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pēdas (1980, ekranizēts ar nosaukumu Vilkatis Toms ), Tālava (1990), romānu Ragana (1981), Malēnieši: stāsti un romāns (1983), dokumentālu romānu Garīgā pagrīde (1994), publicistikas krājumu Tendence vai likumsakarība (1987 ...

Latgaļi Vēstures enciklopēdija
... latgaļu agrīnie valstiskie veidojumi ( Jersika , Tālava , Atzele , Koknese). Z virzienā latgaļi dzīvoja līdz Gaujas vidusteces rajonam, ZA - līdz mūsdienu Latvijas - Igaunijas robežai, A robeža atbilda aptuveni mūsdienu Latvijas A robežai, D latgaļu kaimiņi bija sēļi , bet R - lībieši . Vismaz sākot ...

Vēlais dzelzs laikmets Vēstures enciklopēdija
... latgaļu teritorijā - Jersika , Imera , Koknese, Tālava , Atzele . Politiski administratīvajā attīstībā visaugstāko pakāpi bija sasniegušas atsevišķas latgaļu un sēļu zemes, piem., Jersikas un Kokneses valstis, kuras Indriķa hronikā dēvētas par regnum. Jersikas valdnieks Visvaldis dēvēts par karali ...

Barikāžu aizstāvju atceres diena Bibliotēku un skolu mape
... Tālava ... barikāžu 15.gadadienu] / Tālavs Jundzis ; pierakst. Jānis Ūdris // Latvijas Vēstnesis Plus. - ISSN 1691-2640. - Nr.11 (2006, 19.janv.), 3.lpp. Jundzis Tālavs. Mūsu nolūks bija - garīga uzvara : [par 1991.g. janv. barikāžu laiku : saruna ar Latvijas Zinātņu akad. viceprezidentu,... , bij. LR ...

Baltu vienības diena Bibliotēku un skolu mape
... Dītricha Andreja Lēbera 75 gadu jubileju / Tālava Jundža red. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 1998. - 742 lpp. : il. Baltijas valstis starp Vāciju un PSRS (1920-1934) : vēstures avotu krāj. / sast. Jānis Keruss. - Rīga : LU ž. "Latvijas Vēsture" fonds, 2003. - 156 lpp. - (Sērija "Vēstures avoti augstskolai ...

Kosteņecka Marina Bibliotēku un skolu mape
... , Rīga, Kongresu nams / Tālava Jundža red. ; māksl.: Aigars Liepiņš, Egils Neihofers. - Rīga : Latvijas Zinātņu akad., 2001. - 100 lpp. - Saturā: No Latvijas ievēlēto PSRS tautas deputātu aktivitātes Maskavā / Marina Kosteņecka . Koste ņ ecka Marina . Baltās kāpas : stāsti / Marina Kosteņecka ; [no ...

Jersika Vēstures enciklopēdija
... vidusteces baseinā un Z robežojās ar Idumeju , Tālavu un Atzeli , A ar Polockas kņaza zemēm, D ar Daugavu un sēļu zemēm aiz tās un Lietuvas valsti , bet R ar Koknesi un Turaidas lībiešu zemēm. Jersika un tās politiskais centrs Jersikas pilskalns daudzkārt minēts Indriķa hronikā . Jersika bija iedalīta ...

Koknese Vēstures enciklopēdija
... lībiešu zemēm - Aizkraukli un Lielvārdi, Z - ar Tālavu , A - ar Altenes pilsnovadu Jersikā , bet D - ar sēļu zemēm. Kokneses valstī bijušas 4-5 pilis. Politiski tā bijusi ...

Atzele Vēstures enciklopēdija
... Land to Atsel) Seno latgaļu apdzīvota zeme starp Tālavu un Pietālavu (Pitalovu), minēta Indriķa hronikā . Pleskavas, Tveras un Novgorodas hronikās tā saukta par Otčelu. Atzele minēta arī 13. un 14.gs. rakstītajos vēstures avotos. 1111.g. Nogorodas kņazs ...