Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Vācietis Ojārs
Atrasto rezultātu skaits: 52

Vācietis Ojārs Vēstures enciklopēdija
... Vācieša ... Vācietis ... raksti 10 sējumos (izdoti 1- 7, 1989- 1996). 1967 O.Vācietim piešķirta LPSR Valsts prēmija, 1972 LPSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums, 1977 LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums, 1982 PSRS Valsts prēmija. Miris 1983.28.XI Rīgā, apbedīts ... Carnikavas kapos ...

Vācietis Ojārs Enciklopēdiskā vārdnīca
(1933–83) – dzejnieks, tulkotājs. LPSR Tautas dzejnieks (1977). Dzejai raksturīgs poētiskā pārdzīvojuma tiešums, dramatisms un lirisms, grotesks sabiedrisko norišu tēlojums. Sarakstījis dzejoļu krājumus Tālu ceļu vējš (1956), Krāces apiet nav laika (1960), Elpa (1966 ...

Si minors, Ojārs Vācietis Kultūras kanons
Ojārs Vācietis (1933-1983). Si minors. 1982. Ojāra Vācieša (1933-1983) dzeja ir piecdesmito līdz astoņdesmito gadu poētiskā procesa projekcija, un grūti pateikt, ciktāl Vācietis uztvēra un realizēja laika diktētas nepieciešamības, ciktāl - pats veidoja šo procesu, iespaidodams ... un virzīdams gluži ...

Merķelis Garlībs Bibliotēku un skolu mape
... vācieti ... veltījums Garlībam Merķelim . Vācietis Ojārs. Izlase / Ojārs Vācietis. - Rīga : Liesma, 1983. - 414 lpp., 8 lp. il. : il. - Saturā: veltījums Garlībam Merķelim . Vācietis Ojārs. Zibens pareizrakstība : dzejoļi / Ojārs Vācietis ; [māksl. I.Helmuts]. - Rīga : Liesma, 1980 ...

Ezera Regīna Bibliotēku un skolu mape
... 14 (2008), [22.]-26.lpp. Vācietis Ojārs. "Mīļā Regīna! Man..." : Rīgā, 5.VII79. : [dzejnieka (1933-1983) vēstule rakstn. Reg ī nai Ezerai par ievietojamām recenzijām rakstn. Ēvalda Vilka (1923-1976) grām. "No dzīves par dzīvi: raksti un recenzijas" (Rīga : Liesma, 1980)] / Ojārs Vācietis ; ar red ...

Kalsons Romualds Mūzikas literatūra
... vokālajā lirikā un operā Pazudušais dēls (1996, Ojāra Vācieša librets pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas). Spilgtās muzikālās drāmas intonatīvais kodols ir autora izveidotā skaņkārta, no kuras izaug visas operas grandiozā arhitektonika. Sacerēts pāri par 100 solodziesmām, izveidoti ... apmēram 20 dziesmu ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... Ar pilnu sirdi : [par dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņai velt. muzikālo izrādi "Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts" Latvijas Dailes teātrī] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.272 (2003, 20.nov.), 17.lpp. "Ak, ceļa prasītāj..." / Anda Līce ; ar Rudītes Losānes iev.... . "Rudens triāde ...

Slava Dzejas vārdnīca
... Vācietis:... tā bija, tikpat ātri tika arī izslimota.” “Ojārs /Vācietis/ bija mīlēts dzejnieks, savā ziņā elks. Viņa nāve, popularitātes un slavas simfonijai sasniedzot forte fortissimo, dzejas cienītājus trāpīja kā elektrošoks.”

Plakidis Pēteris Mūzikas literatūra
... mecosoprānam Trejžuburis (Imants Ziedonis, 1967) un Trīs Ojāra Vācieša dzejoļi balsij un klavierēm (1980): sirsnīgā Upei pāri, brāzmainā Sadzīs pēdas vēji tev un liriskā, maigā Siltā lietū. Klavieru pavadījums Plakida dziesmās - suverēns dialoga dalībnieks, līdzvērtīgs ... partneris uzmanīgam ...

Autogrāfs Dzejas vārdnīca
... Dārgi ir Jāņa Sudrabkalna, Ojāra Vācieša, krievu, armēņu autogrāfi, daudzu trimdā dzīvojošo, starp tiem nu jau aizsaulē aizgājušo Veltas Tomas, Anšlava Eglīša un citu ieraksti. Nē, tie nav pavirši autogrāfi, katrs no tiem ir kā novele vai stāsts.” “Daudzi liepājnieki,... , daudzi rīdzinieki ...

Tautas dzejnieks Dzejas vārdnīca
... Vācietim ... - vecās paaudzes dūži.” Ojārs Vācietis: “Tautas dzejnieka nosaukums ir arī Rainim - piešķirts vienpadsmit gadu pēc viņa nāves. Ukraiņi par Tautas dzejnieku sauc savu T.Ševčenko. Tāpēc jau toreiz, kad nosaukumu piešķīra, nepārprotami un bez kādas koķetērijas ... Ojāram Vācietim ...

Skujenieks Knuts Bibliotēku un skolu mape
... ), 18.lpp. Kalnbērza Evija. Ojārs Vācietis novembra vakaru atmiņās : [par dzejnieku Ojāru Vācieti (1933-1983) : sakarā ar 70.dz.d. atceres pasākumiem] / Evija Kalnbērza ; tekstā stāsta dzejnieka laikabiedri diriģents Imants Kokars, dzejnieki Knuts Skujenieks , Jānis Peters, Māris Čaklais, Ludmila Azarova ...

Atkusnis Dzejas vārdnīca
... Vācieša,... Harijs Heislers, Ēvalds Vilks, Vizma Belševica, Ojārs Vācietis. Vecumā apmēram starp 30 un 40 gadiem, viņi ir komjaunieši vai komunisti, bet - grib būt arī latvieši, atteikties no meliem un izcīnīt neatkarīga mākslinieka tiesības.” “Jaunie neiekļāvās tajā padomju rakstnieku kodolā ...

Muktupāvela Laima Bibliotēku un skolu mape
... Ojāra ... Rīgas puika" un Gundegas Repšes grām. "Brālis. Ojārs Vācietis"] //Latvijas Arhīvi. - ISSN 1407-2270. - Nr.4 (2005), 128.-130.lpp. Joņevs Jānis. Kā attēlot mītisko realitāti? : [par Muktupāvela Laima . Cilpa : romāns - rāga / Laima Muktupāvela. - Rīga : Karogs, 2003. - 181, [1]lpp.] / Jānis ...

Repše Gundega Enciklopēdiskā vārdnīca
... Līga Purmale (2002), Brālis: Ojārs Vācietis (2005). Publicējusi interviju krājumu ar latviešu literātiem Gadsimta beigu skatiens (1999).