Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Veidenbaums
Atrasto rezultātu skaits: 85

Veidenbaums Eduards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... iepazinās ar skolotāju Olgu Losu (1865–93), kurai E. Veidenbauma dzīvē bijusi īpaša nozīme. E. Veidenbaums prata 10 valodas. Viņu priekšlaicīgi kapā noveda pārliecīga garīgā slodze, trūcīgie materiālie apstākļi un tuberkuloze. Īsi pirms nāves E. Veidenbaumam 1892 V piešķirta ... Krišjāņa ...

Veidenbaums Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kalāčos, apbedīts Liepas  kapos) – dzejnieks. E. Veidenbauma brālis. 1878–80 mācījies Cēsu draudzes skolā. Pēc tam saimniekoja Kalāčos.... . Dzejoļus rakstījis ...

Veidenbaums Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
(1867–92) – dzejnieks, K.Veidenbauma brālis. Dzejā kritisks sava laika vērtējums, romantiska ironija. Tulkojis Horācija, ...

Veidenbaums Kārlis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1865–1901) – dzejnieks. Izdoti Kopoti raksti ...

Veidenbaums Eduards Personu rādītāji
(1867.3.X Priekuļu pagastā — 1892.24.V Liepas ...

Veidenbauma prēmija Vidusvidzemnieku vārdnīca
– dibināta 1967 E. Veidenbauma piemiņai. Piešķir Cēsu rajona E. Veidenbauma kolhozs, kopš kolhoza likvidācijas Cēsu rajona Liepas pagasts reizi 2 gados par spilgtu darba cilvēka dzīves atveidojumu prozā, dzejā, liroepikā.... . Veidenbauma prēmijas ...

Skujenieks Knuts Bibliotēku un skolu mape
... Lielais Nezināmais — esmu atklājis savu Veidenbaumu / Aleksandrs Matulis. — Veidenbaums, Eduards. Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sast. Inta Čaklā ; pēcv. "Katram savs un visiem viens" aut. Knuts Skujenieks . — Rīga : Nordik, 2005. — 110, [1] lpp. : il., ģīm., faks. // Izglītība ... un Kultūra. ...

Sirsone Skaidrīte Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sastādījusi bibliogrāfisku rādītāju Eduards Veidenbaums (1978), bibliogrāfiju E.Zālītes Kopotiem rakstiem (1988).

elēģiskais distihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu dzejā lietoja J.Alunāns, E.Veidenbaums, J.Sudrabkalns. Īpašu elēģiskais distihs grafiski transformētu (no 2 rindām uz 4), paturot tradicionālo pantmēru un baltās vārsmas ...

anakreontika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Parni), latviešu dzejā (E.Veidenbaums, E.Virza).

Zēbode Augusts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 80 Cēsu draudzes skolā pie viņa mācījās E. Veidenbaums un K. Veidenbaums .

Satīra Dzejas vārdnīca
... rakstījuši J.Alunāns, J.Ruģēns, E.Veidenbaums, E.Treimanis - Zvārgulis, Pērsietis, R.Blaumanis, Rainis, E.Virza, J.Medenis, P.Aigars u.c. S. nav saistīta ar noteiktu pantmēru vai panta formu, izņemot tos darbus, kas apzināti orientēti uz antīko paraugu. Tādā gadījumā s. sacerētas ... heksametrā, elēģiskā ...

Anspaks Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Veidenbauma ... atrašanās vietā Vecpiebalgā, kapakmeņus E.  Veidenbauma vecākiem Lauciņu kapos Cēsīs un E. Dārziņa vecākiem Jaunpiebalgas kapos. 1972-77 vispārizglītojošo priekšmetu skolotājs Cēsu mūzikas vidusskolā, 1973- 76 Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja direktors (pēc ... J.Brengmaņa ). ...

Volkova Līvija Enciklopēdiskā vārdnīca
... mākslas vēstures muzejā (1966–1976, 1986–1992), E. Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči , Blaumaņa Brakos , A. Upīša muzejā Skrīveros un Rīgā (1978–1986). Sarakstījusi monogrāfijas Eduards Veidenbaums (1979; LRS atzinusi par labāko 1979. gada darbu literatūras vēsturē ), grāmatas par ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... Treimanis Zvārgulis un E.Veidenbaums “Jā, abi ar Veidenbaumu viņi labprāt pasēdējuši tur tajā krodziņā, kas tagad izžuvis. Kopīgi prātojuši, kā tautu glābt no vācu baroniem un viņu kalpiem mācītājiem. Kopīgi dzēruši bairīti, cik maks atļāvis, bet trūcīgās reizēs vasarā varējuši krodziniekam ...