Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Vilhelms ostvalds
Atrasto rezultātu skaits: 6

Ostvalds Vilhelms Vēstures enciklopēdija
... Ostvalda ... Pārcēlies uz dzīvi Vācijā. 1896 V.Ostvaldu ievēlēja par Pēterburgas ZA ārzemju korespondētājlocekli. V.Ostvalds sarakstījis pirmo fizikālās ķīmijas mācību grāmatu (1-2, 1885-1887, Leipcigā), organizējis un rediģējis pirmo fizikālās ķīmijas žurnālu (... Ostvaldam par atklājumiem ...

Ostvalds (Ostwald) Vilhelms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Formulējis analītisks ķīmijas teorētisks pamatus. Ostvalds Vilhelms radījis jaunu katalīzes teoriju un metodi amonjaka katalītiskajai oksidēšanai (lieto slāpekļa minerālmēslu ...

Valdens Pauls Vēstures enciklopēdija
... darbu fizikālās ķīmijas nozarē veicis profesora Vilhelma Ostvalda vadībā. Vēlāk Rīgas Politehniskā institūta docētājs (1885-1919), profesors no 1894. 1910 P.Valdenu ievēlēja par Pēterburgas ZA īsteno locekli, 1927 par PSRS ZA goda locekli. 1911-1918 P.Valdens bija Pēterburgas ZA Ķīmijas laboratorijas ...

2008.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Pabērzam - 90 (1918-2003) 2 .IX vācbaltu ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam - 155 (1853-1932) 4 .IX rakstniecei Benitai Veisbergai - 80 (1928) 4 .IX garīdzniekam Pāvilam Bečam - 95 (1913-1944) 4 .IX franču rakstniekam Fransuā Renē de Šatobriānam - 240 (1768-1848) 5 .IX rakstniekam Francim Škodam - 100 (1908-1988 ...

2013.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Pabērzam - 95 (1918-2003) 2.IX vācbaltu ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam - 160 (1853-1932) 4.IX rakstniecei Benitai Veisbergai - 85 (1928) 4.IX garīdzniekam Pāvilam Bečam - 100 (1913-1994) 4.IX franču rakstniekam Fransuā Renē de Šatobriānam - 245 (1768-1848) 5 . IX rakstniekam Francim Škodam - 105 (1908-1988 ...

2023. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Vilhelmam ... vācbaltu ķīmiķim Vilhelmam Ostvaldam – 170 (1853-1932) 4. rakstniecei Benitai Veisbergai – 95 (1928-2019) 4. garīdzniekam Pāvilam Bečam – 110 (1913-1994) 4. franču rakstniekam Fransuā Renē de Šatobriānam – 255 (1768-1848) 5 . rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam ... Vitoldam Žībelim ...