Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 159

Virza Edvarts Personu rādītāji
(arī Edvards Virza, īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna; 1883.27.XII Salgales ...

Virza Edvarts Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna; 1883–1940) – dzejnieks, tulkotājs. Daiļrade veidojusies no simbolisma līdz pozitīvismam. Sarakstījis dzejoļu krājumus Biķeris (1907), Dievišķīgās rotaļas (1919), Laikmets un lira (1923), Skaidrība (1927), Dzejas un poēmas (1933), Pēdējās ...

virzas Meža enciklopēdija
... pacietas, šauri lancetiskas. Zied V—VI. Zāļlapu virza ( S.graminea ) sastopama bieži sausos izcirtumos, birztalās, mežmalās. Daudzg. augs ar ļoganu stublāju un lineārām lapām. Zied V—VII. Birztalas virza ( S.nemorum ) bieži sastopama krūmājos, lapkoku un jauktos mežos. Līdz ... 60 cm augsts, daudzg ...

virzas Enciklopēdiskā vārdnīca
( Stellaria ) – neļķu dzimtas ģints. Viengadīgi vai daudzgadīgi ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... Virza,... un nošūpojas, bet nepagūst ielūzt /../ Tēva un Virzas deklamēšanai bija vieni un tie paši pamati, un tomēr - cik dažādi viņi lasīja! Virza nemeklējās pēc loģikas, dažādības vai noskaņām, bet gan pēc pacilāta, rāvēja, dimdīga ritma. Patoss un “uzpūsta ... pacilātība ir bīstamas ...

Stērste Elza Vidusvidzemnieku vārdnīca
(prec. Liekna-Virza; 1885. 18. III savas mātes mājās Naurēnos, tagad Inešu pagastā A. Stērstes sešu bērnu ģimenē pirmais bērns – 1976. 19. IV Rīgā, apbedīta Meža kapos) – rakstniece, skolotāja. A. Jurjāna krustmeita. Precējusies ar Edvartu Virzu [5], kas E. Stērsti sauca par ... Marselīni un viņai ...

Stērste Elza Personu rādītāji
(precējusies Liekna-Virza; 1885.18.III Vecpiebalgas pagastā — 1976.19.IV Rīgā), dzejniece, prozaiķe,... , dramaturģe ...

Stilizācija Dzejas vārdnīca
... Virza.... Vai dzejoļiem “A la maniere de V.Strēlerte, Virza, Čaks” tu sākotnēji izdomāji kā “a la maniere” rakstāmus, vai tu pēc tam atklāji, ka tev ir iznācis “a la maniere”? Olafs Stumbrs: Nē, tie bija izdomāti iepriekš kā “a la maniere”. Es tolaik visai cīnījos ... pret šīm ietekmēm ...

Galma dzejnieks Dzejas vārdnīca
... Virza,... / “ “Vispār, ja kāds apgalvo, ka Virza bijis nezkāds “galma dzejnieks”, tad tas ir galīgi greizi teikts. Virza dažu labu reizi bija ar tā saucamo “galmu” konfliktā, un 1939.gada rudenī - gan ne literāru jautājumu dēļ - tik smagā konfliktā, ka viņam pavēlēja dažas nedēļas atstāt ...

Blaua Angelika Vidusvidzemnieku vārdnīca
... dzejoli Atzīšanās ( Miglā asaro logs… ) un Edvarts Virza [5] dzejoli Andželika ar skumju izskaņu: Traks meitēns iedveš sapni traku,/ Kas nevar īstens būt necik,/ Un, skumji smaidīdams, es saku:/ Ar labu nakti, Andželik! Studējusi Latvijas universitātē teoloģiju, dziedājusi Latvijas ...

Individuālisms Dzejas vārdnīca
... Eglītis, J.Akuraters, E.Virza) un lit-rai vispār raksturīga tiecība, kas veidojās kā pretreakcija iepriekšējā dzejas posma pasvītroti ...

anakreontika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Parni), latviešu dzejā (E.Veidenbaums, E.Virza).

motivācija Enciklopēdiskā vārdnīca
... tā tālāk), kas izraisa cilvēka aktivitāti un virza viņa rīcību. 2. Motīvi (iemesli), ar kuriem pamato, izskaidro ...

riteņpāris Enciklopēdiskā vārdnīca
... riteņu daļa, kas uzņem visas konstrukcijas slodzes un virza konstrukciju pa sliežu ceļu. Riteņpāris ritenis ir vienlaidvelmēts ...

vaišešika Enciklopēdiskā vārdnīca
... senindiešu dabaszinātnes uzskatus. Uzskatīja, ka pasauli virza Dievs pēc karmas likumiem; atzina pasaules atkārtojamību, kuras gaitā Visums rodas un sabrūk ...