Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Zenta Mauriņa
Atrasto rezultātu skaits: 23

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
(1897–1978) – rakstniece, literatūrzinātniece, filoloģijas zinātņu doktore (1938). No 1944 emigrējusi, dzīvojusi Zviedrijā, Vācijā. Izkopusi filozofiskās esejas žanru literatūrā. Sarakstījusi apceres par izcilām personībām latviešu literatūrā: Daži pamata motīvi ...

Mauriņa Zenta Personu rādītāji
(precējusies Raudive; 1897.15.XII Lejasciemā — 1978.25.IV Bāzelē, Šveicē ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... - (Slavenu cilvēku likteņi). Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā "Zentai Mauriņai 110. Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūru dialogā" (2007.g. 30.-31.okt.) nolasītie ziņojumi : studentu un skolu jauniešu ziņojumi un radošie darbi ... Zentas Mauriņas ...

Sokolova Ingrīda Enciklopēdiskā vārdnīca
... Mauriņas ... daiļradi Par ko es domāju? (1998), apcerējumus Zenta Mauriņa (1991), Zenta Mauriņa: pielūgtā un peltā (2000), Miervaldis Birze: mozaīka (2001). Sarakstījusi scenāriju J.Streiča ...

Cimdiņa Ausma Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sastādītāja un zinātniskā redaktore grāmatām Zentai Mauriņai 100 , 1998; Teksts un klātbūtne , 2000. Piedalījusies starptautisko literātu konferencēs, vieslektore Kauņas, Stokholmas universitātē. 1992–96 Latvijas Kultūras Fonda locekle, Akadēmiski izglītoto sieviešu asociācijas ... locekle. Vadījusi ...

Dievs, Tava zeme deg!, Lūcija Garūta Kultūras kanons
... teorētiķi un pedagoģi Lūciju Garūtu teikusi rakstniece Zenta Mauriņa. Trauslā komponiste aizrautīgi sekoja līdzi sasniegumiem aviācijā, krāja laikrakstu ziņas un 1938. gadā savu muzikālo stāstu par cilvēku, kurš gatavojas iekarot kosmosu, izstāstīja operā "Sidrabotais putns"... ". L. Garūtas dzīves ...

Neruda Pablo Bibliotēku un skolu mape
... - Saturā arī par Pablo Nerudu . Mauriņa Zenta. Manas saknes ir debesīs, 1972-1978 : [raksti 15 sēj., 6.sēj.] / Zenta Mauriņa ; red., personu rād. un koment. aut. Mirdza Gulbe ; iev. un pēcv. sarakst. Irene Mellis ; māksl. Aleksandrs Stankevičs. - Rīga : Daugava, 2001. - 268 lpp. - Saturā: 1975 : Pablo ...

Dzejas mode Dzejas vārdnīca
... “- Vai jūs zināt, ka Zenta Mauriņa ir savā ziņā passé, ka par viņu šodien neviens tā īsti vairs neinteresējas? - Es tādu izteicienu kā passé neatzīstu. Mauriņa nav passé. Literatūrā modes nāk un modes iet. Tāpat kā tekstilrūpniecībā.” V.Mora: “Neesmu centusies pieslieties kādai “dzejas ...

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... konstrukcijas, ieslēpjot īsto vārdu (Amenta Zira - Zenta Mauriņa). Mod. un postmod. poētikā nereti notiek spēle ar pseidonīmiem, kur katrs no tiem autoram un lasītājam saistās ar noteiktu masku, balsi. Tā, piem., vienā no žurn . Karogs (1998, Nr.4) atvērumiem J.Kunnoss dzejoļus piedāvā ar 4 dzejnieka ...

Kalniņš Nikolajs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jansons, Jānis Andrejs Burtnieks, kādu laiciņu arī Zenta Mauriņa un vēlāk Ernests Aistars. Kopš 1933 skolotājs Rīgā un studējis Latvijas Universitātē baltu filoloģiju. 1931 pirmā publikācija – dzejolis. Pirmā grāmata Rūķīšu telefons, 1936. 1944 nokļuva Vācijā. Skolotājs Fuldas latviešu ģimnāzijā ...

Bārda Fricis Bibliotēku un skolu mape
... Mauriņas ... — (1997, 12/19.jūn.), 12.lpp. Mauriņa Zenta. Pavasara dvēsele : [dzejn.] Friča Bārdas piemiņai (25.janv. 1880 - 13.martā 1919); ar Īrisas Daiņas iev. // Auseklis. — (1993, 11.sept.), 4.lpp. Mazarkevics O. Jāsakopj Friča Bārdas dzimtas kapi un jāatjauno Jāņa Norviļa tēva dzirnavas ...

Karnāts Eduards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... pasaules kara laikā materiāli atbalstīja Zentu Mauriņu [5]. Kopš dibināšanas (1948) kolhoza Sarkanā zvaigzne rēķinvedis, kopš 1950 agronoms, Mārsnēnu izpildkomitejas priekšsēdētājs, 11 gadus sekretārs. Kopš 1963 pensijā. Vācis materiālus par Mārsnēnu pagasta vēsturi. ... Apkopojis 231 Startu ...

Pijols Imants Bibliotēku un skolu mape
... Vēl viena satikšanās ar Zentu Mauriņu / Imants Pijols // Literatūras Avīze. — (1998, 4.dec.). Pijols Imants. Kultūras gadmija Berģos / Imants Pijols // Rīgas Apriņķa Avīze. — (1998, 16.janv.). Pijols Imants. "Rit mūsu laiks" / Imants Pijols // Rīgas Apriņķa Avīze. — (1996, 6.nov.). Pijols Imants ...

Pētersons Paulis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... diriģents un lektors mūzikas vēsturē. Sadarbojies ar Zentu Mauriņu. Viņa P. Pētersonu tā apbrīnojamā ideālisma dēļ dēvēja par Zilizanu Briedi (pēc Jāņa Poruka poēmas Zilizana sirdsdedze ). 1940 padomju vara Tautas universitātes Mūrmuižas nodaļu slēdza. 1940-46 P. Pētersons strādāja tikai Briežu ...

2022. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Eifelim – 190 (1832-1923) 15. rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai – 125 (1897-1978) 15. aktierim Harijam Liepiņam – 95 (1927-1998) 15. fotovēsturniekam Pēterim Korsakam – 85 (1937) 15. atdzejotājam, literatūrkritiķim, dzejniekam Rainim Remasam – 85 (1937-2001) 15. vēsturniekam, arheologam Jurim Urtānam ...