Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ziedonis Imants
Atrasto rezultātu skaits: 50

Ziedonis Imants Enciklopēdiskā vārdnīca
(1933–2013) – dzejnieks, rakstnieks, LPSR Tautas dzejnieks (1977), kultūras darbinieks; LZA goda loceklis (1990). Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētājs (1987–1992). Sarakstījis dzejoļu krājumus Zemes un sapņu smilts (1961), Sirds dinamīts (1963), Motocikls (1965), Man labvēlīgā tumsā (1979), Re, kā (1981 ...

Taureņu uzbrukums, Imants Ziedonis Kultūras kanons
Skat: Es ieeju sevī, Imants Ziedonis

Kalniņš Imants Mūzikas literatūra
... poētisko oratoriju Dzejnieks un nāra (Imants Ziedonis), kurā rokmūzika un kora lirika apvienojas romantiski jūtīgā izteiksmē, un no folkloras dzīlēm izaugušo mūziku kinofilmai Pūt, vējiņi! (režisors Gunārs Piesis). Tajā vistiešāk atklājas komponista radošā rokraksta latviskā ... Imanta ... Ziedoņa ...

Es ieeju sevī, Imants Ziedonis Kultūras kanons
Imants Ziedonis (1933-2013). Es ieeju sevī. 1968. Taureņu uzbrukums. 1988. Epifānijas I un II. 1971-1974. Imants Ziedonis (1933) ir racionāls domātājs, kurš nemitīgi prāto par iracionālām būšanām, rada savu "nelineāro filozofiju" un meklē arhetipiskās zīmes un simbolus, ap kuriem ... centrējas mūsu ...

Epifānijas I un II, Imants Ziedonis Kultūras kanons
Skat: Es ieeju sevī, Imants Ziedonis

Siliņš Edgars Imants Bibliotēku un skolu mape
... Imanta ... mater sagat. Andris Buiķis, Imants Ziedonis // Jaunā Avīze. -(1997, 29.nov.), 12.-13.lpp. - (Piel. "Jā"). Sproģis Andris.Pasaule ir lielāka - pāri laikam un telpai : iznākusi fiziķa akad. prof. Edgara Imanta Siliņa eseju grām."Lielo patiesību meklējumi" / Andris Sproģis ... Imantam ... ...

Neruda Pablo Bibliotēku un skolu mape
... Daina Avotiņa, Lija Brīdaka, Māris Čaklais, Imants Ziedonis]. - Rīga : Liesma, 1987. - 124, [3] lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam . Auziņš Imants. Nomodā : dzeja / Imants Auziņš ; [il. V.Mikāne]. - Rīga : Liesma, 1975. - 175 lpp. - Saturā veltījums Pablo Nerudam . Čaklais ... Māris. Cilvēks ...

Laicens Linards Bibliotēku un skolu mape
... Imanta,... - 317, [1] lpp., [1] lp. portr. : il. Ziedonis Imants. Caurvējš : dzeja / Imants Ziedonis ; [māksl. Inārs Helmūts]. - Rīga : Liesma, 1975. - 135 lpp. : il. - Saturs: Veltījumi: I.Auziņam, A.Buiķim, A.Ceplim, M.Čaklajam, I.Kalniņam, M.Kļaviņam, M.Ķempei, L.Laicenam , P.Nerudam, J.Peteram ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Neputns, 2002. — 90, [3] lpp. Ziedonis Imants. Trioletas / Imants Ziedonis ; [māksl. Aivars Vilipsons ; priekšv. aut. Jānis Rokpelnis]. — Rīga : Pētergailis, 2003. — 119, [1] lpp. Publikācijas periodiskajos izdevumos Rokpelnis Jānis. Ne vārda par politiku : [dzejnieka pārdomas] / Jānis Rokpelnis ...

Baltvilks Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Imants ... 13.3 (2003), 2.-3.lpp. 44. Ziedonis, Imants. Godbijība :[dzejnieka Jāņa Baltvilka (1944-2003) piemiņai] / Imants Zedonis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.245 (2003, 18.okt.), 36.lpp. - (Piel. "SestDiena" ). 45. Zole, Ieva. Gada balva literatūrā :[par balvu pasniegšanu Rīgas Latviešu biedrībā ...

Rīgas Latviešu biedrība Vēstures enciklopēdija
... Freiberga , Guntis Ulmanis , Jānis Stradiņš , Imants Ziedonis , Imants Kokars un Andris Kolbergs . 2010. g. biedrībā uzņemti 188 jauni biedri - 2011. g. pirmajos mēnešos - 36. Galvenie RLB mērķi mūsdienās ir: sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas, nacionālo identitāti un ...

Pūt, vējiņi! Enciklopēdiskā vārdnīca
... Piesis, scenārija autori I.Ziedonis un G.Piesis, operators M.Kleins, māksliniece D.Rožlapa, komponists Imants Kalniņš. Lomās Ģ.Jakovļevs ...

Dievināšana Dzejas vārdnīca
... Ziedonis,... ārējam dievišķīgo gudrību zinātāja veidolam bija Imants Ziedonis. 1970.g., kad studēju aspirantūrā, bieži braucu pie sava vadītāja literatūrzinātnieka M.Gasparova, kas dzīvoja Maskavā. Vienā no tikšanās reizēm ar citiem viņa aspirantiem (no Maskavas) kāda ... krievu literatūrpētniece ...

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... Imants ... tekstā stāsta grām. mater. apkopotājs Imants Ziedonis // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.80 (2003, 25.apr.), 16.lpp. — (Mājas viesis ). Pasaules atmiņas dārgums — latvju dainas : [par Latvijas Universitātes Lit., folkloras un mākslas inst. Latviešu folkloras krātuvi : sakarā ar iekļaušanu ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Ziedonis ... mūsu jaunība, bērnišķīgas dzejnieču sejas; Imants Ziedonis, kurš tagad ir skaisti sirms, toreiz bija skaisti melns... Man ļoti ļoti gribas to visu atsaukt atmiņā, šadas tādas fotogrāfijas jau esmu savākusi.” “Es atminos savu dzīvi tikai bildēs. Es izmainu daļēji apgaismoto filmu ...