Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: burdons
Atrasto rezultātu skaits: 8

Burdons Dzejas vārdnīca
fr. ‘bourdon’ - folklorā sens daudzbalsīgās dziedāšanas veids, kas sastopams gk. gadskārtu un ģimenes ieražu dziesmās un saistīts ar pārejas rituāliem (piemēram, apdziedāšanos kāzās). “Priekšstatu par šo daudzbalsības veidu var gūt, atsaucot ...

burdons Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - franču bourdon.1. Dūku stabule, kas rada nepārtrauktu, stieptu, augstumā nemainīgu ...

Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā Kultūras kanons
... burdons ... burdona ... nemainot skaņas augstumu, tomēr arī tas rada īstā burdona sajūtu. Vokālo burdonu mēdz dziedāt vairāki, tādējādi dziedāšanā var iesaistīties vai visi ieražas norises dalībnieki. Dažādi vilcēju daudzbalsības paveidi - īstais jeb dūdu burdons,... , sillabiskais burdons ...

Karole Dzejas vārdnīca
... Katra panta noslēgumā refrēns vai burdons. Parastā atskaņu shēma: aaab, kurai pievienotas divas burdona vai refrēna rindas, kas savstarpēji ...

Suitu kultūrtelpa Kultūras kanons
... pat mūsu dienām praktizētā tradīcija - vokālā burdona daudzbalsība, kas veidojas, šaurapjoma teiktajai melodijai (rečitatīvam) pārklājoties ar t.s. dūdu burdonu (uz skaņām ‘e - o`). Vienu un to pašu melodiju (variējot), var izpildīt dažādos funkcionējošos kontekstos (piem., ģimeņu godos, gadskārtās ...

Boiko Mārtiņš Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pētījumi par sutartinēm , burdonu , mirušo ofīcijiem un citiem tautas mūzikas jautājumiem.

Rečitatīvs Dzejas vārdnīca
... Tieši suitiem raksturīga šāda burdona skaņas maiņa. Kā saucējas, tā locītājas rīcībā ir tikai trīs skaņas - centrālā, rečitējošā, uzsvara, akcenta skaņa, kas ir pustoni augstāka par centrālo, un noslēguma skaņa - toni zemāka par par centrālo. To izteikšanai ar konkrētu nošu palīdzību nav ...

Melngailis Emilis Mūzikas literatūra
... imitācijveida, gan kontrastpolifonu - faktūru, gan burdona daudzbalsību. Līdzīgi tautas apdziedāšanās tradīcijām, pretstata sieviešu un vīru korus, beigās apvienojot tos krāšņā dubultkorī ar sazarotu, pat desmitbalsīgu faktūru. Izmanto netradicionālas harmoniskas saskaņas - tradicionālo trijskaņu ...