Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: pārnestas nozīmes
Atrasto rezultātu skaits: 18

Obscēniji Dzejas vārdnīca
... klausītājus uzbudinošāki) un “ievīstīti” pārnestas nozīmes vārdos, kas savējiem (t.i. tiem, kas piederēja noteiktai kopienai) visiem bija saprotami: Visu nakti sastaigāju Ap melno ezeriņu; Jau uz pašu gaišumiņu Iesalaižu peldēties. LD 35 762 Te nav neviena atklāta o., un tomēr ‘ezers’, ‘peldēšanās ...

metafora Svešvārdu vārdnīca
... nozīmes ... Vārda vai teiciena lietošana pārnestā nozīmē, kur kādu parādību vai priekšmetu uz līdzības pamata nosauc ...

simbols Enciklopēdiskā vārdnīca
... Filozofijā – tas pats, kas zīme. 2. Literatūrā – pārnestā nozīmē lietots tēls, kas nosacīti pārstāv sacerējuma ideju. 3. Matemātikā – nosacīts grafisks apzīmējums. Par simbolu izmanto ciparus, burtus un īpašas ... matemātiskas zīmes ...

Autoloģija Dzejas vārdnīca
... to tiešajā nozīmē, atšķirībā no lietojuma pārnestā nozīmē ...

autoloģija Svešvārdu vārdnīca
... lietošana to tiešajā nozīmē atšķirībā no ... lietojuma pārnestā ...

Tropi Dzejas vārdnīca
... vai izteicieni, kas lietoti nevis to tiešajā, bet pārnestā nozīmē. Pie t. tradicionāli pieskaita metaforu, metonīmiju, sinekdohu, salīdzinājumu, paralēlismu, alegoriju, personifikāciju. “Kāds nezināms latviešu dziesminieks tautas ... dzejas laikos ir ...

harēms Enciklopēdiskā vārdnīca
... sieviešu dzīvojamais telpas musulmaņa ... mājā; pārnestā ...

tropi Enciklopēdiskā vārdnīca
– vārdi vai izteicieni, kas lietoti pārnestā nozīmē. Tradicionāli pie tropi pieskaita metaforu ...

sakāmvārds Enciklopēdiskā vārdnīca
... viens no brahiloģismu paveidiem, aforisms, parasti pārnestā nozīmē saprotams ...

paruna Enciklopēdiskā vārdnīca
... relatīvi patstāvīgs, parasti pārnestā nozīmē saprotams teiciens, ar kuru raksturots ...

Protagonists Dzejas vārdnīca
... Jaunākos laikos lietots gk. pārnestā nozīmē - cīnītājs par kādu ideju, patiesību ...

Parnass Dzejas vārdnīca
... patrons (‘Mūsagets’). “Uzkāpt Parnasā” pārnestā nozīmē - kļūt par atzītu dzejnieku (resp. nokļūt Apollona aizbildniecībā ...

resorisms Svešvārdu vārdnīca
... sadarbības un kompetences sadalījuma trūkums (arī pārnestā nozīmē).

trops Svešvārdu vārdnīca
... Runas figūra, vārds vai teiciens,... , ko lieto pārnestā ...

Alegorija Dzejas vārdnīca
... informācijas (tai skaitā poētiskās) izteikšana pārnestā veidā, piem., abstrakta jēdziena, idejas attēlojums ar konkrēta tēla palīdzību, tā ‘sirds’ alegoriski attēlo mīlestību, ‘svari’ - taisnu tiesu. Atšķirībā ... nozīme ir nepārprotama ...