Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 29

Poruks Jēkabs Enciklopēdiskā vārdnīca
(1895–1963) – komponists, mūzikas kritiķis. LNO dramaturgs (1929–36), direktors (1936–40, 1941–44). Emigrējis ...

Poruks Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
(pseidonīms Nemo, Adagio; 1871–1911) – rakstnieks. Romantisma virziena pārstāvis latviešu literatūrā. Daiļradi ietekmēja garīgā kaite. Sarakstījis garstāstu Pērļu zvejnieks (1895), stāstus Sirdsšķīsti ļaudis (1896), Kukažiņa ...

Mauriņa Zenta Enciklopēdiskā vārdnīca
... Daži pamata motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Friča Bārdas pasaules uzskats (1938). Nozīmīga ir apcere Dostojevskis (1933, papildināts un pārstrādāts izdevums vācu valodā 1952). Publicēts eseju grāmatas Sirds mozaīka (1947), Latviešu ...

Jaunais Vārds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Skarstiņš, redaktori – P.Kundziņš, J.Poruks, A.Švābe, H.Skrastiņš. Paralēli iznāca angļu ...

Mājas Viesa Mēnešraksts Enciklopēdiskā vārdnīca
... Blaumanis, V.Plūdons, J.Poruks, T.Zeiferts. Publicēja arī Raiņa tulkojumus.

Ancītis Valdemārs Enciklopēdiskā vārdnīca
... grāmatas Bagāti gadi (1967, par K. Egli), Jānis Poruks (1971), Sēlijas grāmata (1997). Recenzijas un raksti par literatūru apkopoti krājumā Saknes un galotnes (1981). Sastādījis ikgadējo izdevumu Senču kalendārs - enciklopēdisku uzziņu krājumu par latviešu tautas folkloru, profesionālo ...

dzīves filozofija Enciklopēdiskā vārdnīca
... dzīves filozofijas pārstāvji bija rakstnieki J.Poruks, F.Bārda, filozofi P.Jurēvičs, Z.Mauriņa, M.Palēviča.

Lapiņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Sarakstījis biogrāfisku romānu Jānis Poruks (1935).

romantisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Lautenbahs-Jūsmiņš, J.Esenberģis, J.Poruks, Aspazija). Mūzikā romantisms kā pastāvīgs virziens izveidojās 19. gadsimta 1. pusē. Vēršoties pret klasicisma racionālismu, romantisma komponisti priekšplānā izvirzīja jūtu dzīvi, tiem bija ciešs sakars ar tautas mākslu un nacionālās atbrīvošanās kustību ...

poētika Enciklopēdiskā vārdnīca
... māksliniecisko līdzekļu kopumu (Raiņa poētika, Poruka poētika). Jēdziens poētika radies Senajā Grieķijā. Sākotnēji poētika bija gramatikas sastāvdaļa un ietvēra zinības, kā pareizi izteikties un pareizi saprast ...

Alainis Eduards Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atauga (vēlākie nosaukums Ausma un Venta ), izdevis J.Poruka Kopotos rakstus (1 –5, 1954–58).

Golts Augusts Enciklopēdiskā vārdnīca
... apgādu Rīgā, izdevis V.Plūdoņa, A.Upīša, J.Poruka un citi rakstnieks darbus un žurnāls Domas (1912–15). Apvienojis izdevniecība ...

Zalktis Enciklopēdiskā vārdnīca
... almanahu, vēlāk mēnešrakstu Zalktis (1906–10), J.Poruka (1905–08) un A.Saulieša (1901) kopotos rakstus. Lielu uzmanību pievērsa ...

Roze Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Akuratera, A.Austriņa, A.Deglava, J.Poruka, K.Skalbes kopotus rakstus. Žurnāla Piesaule (1927–35) un Skolu Dzīve (1934–35) izdevējs un redaktors. Kopumā izdevis ap 750 grāmatu ...

Zaļkalns Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... piemineklis Rīgā, 1929) un memoriālajā tēlniecībā ( J.Poruka kapa piemineklis Rīgā, 1930; F.Bārdas kapa piemineklis Umurgā, 1933), stājtēlniecībā ( Stāvošā māmiņa , 1915; Sēdošā ...