Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 37

Virza Edvarts Enciklopēdiskā vārdnīca
(īstajā vārdā Jēkabs Eduards Liekna; 1883–1940) – dzejnieks, tulkotājs. Daiļrade veidojusies no simbolisma līdz pozitīvismam. Sarakstījis dzejoļu krājumus Biķeris (1907), Dievišķīgās rotaļas (1919), Laikmets un lira (1923), Skaidrība (1927), Dzejas un poēmas (1933), Pēdējās ...

virzas Enciklopēdiskā vārdnīca
( Stellaria ) – neļķu dzimtas ģints. Viengadīgi vai daudzgadīgi ...

anakreontika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Parni), latviešu dzejā (E.Veidenbaums, E.Virza).

motivācija Enciklopēdiskā vārdnīca
... tā tālāk), kas izraisa cilvēka aktivitāti un virza viņa rīcību. 2. Motīvi (iemesli), ar kuriem pamato, izskaidro ...

riteņpāris Enciklopēdiskā vārdnīca
... riteņu daļa, kas uzņem visas konstrukcijas slodzes un virza konstrukciju pa sliežu ceļu. Riteņpāris ritenis ir vienlaidvelmēts ...

vaišešika Enciklopēdiskā vārdnīca
... senindiešu dabaszinātnes uzskatus. Uzskatīja, ka pasauli virza Dievs pēc karmas likumiem; atzina pasaules atkārtojamību, kuras gaitā Visums rodas un sabrūk ...

pašizglītība Enciklopēdiskā vārdnīca
... Mērķtiecīga, patstāvīga izziņas darbība, kuru virza personas vēlēšanās, interese ...

stūres iekārta Enciklopēdiskā vārdnīca
... iedarbojoties uz vadāmajiem riteņiem vai asīm, virza transportlīdzekli ...

poēma Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā poēmas rakstījuši E.Virza, Rainis, V.Plūdonis, V.Strēlerte, I.Ziedonis, I.Auziņš, K.Elsbergs ...

Jansons Jānis Alberts Enciklopēdiskā vārdnīca
... literatūrzinātnes teorētiskajiem jautājumiem, par E. Virzas daiļradi ( Ed. Virza un viņa Straumēni , 1936), brāļiem Kaudzītēm ( Mērnieku laiki literatūrvēsturiskā skatījumā , 1939).

dievturība Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudziem Latvijas māksliniekiem, rakstniekiem (E.Virza, V.Eglītis, V.Dambergs, H.Vīka, J.Medenis, J.Veselis, V.Cedriņš, J.Bīne, T.Zaļkalns, V.Tone, A.Cīrulis, K.Sūniņš, J.Norvilis, A.Salaks). Pēc 2. pasaules kara dievturi turpināja darbību trimdā. Latvijas Dievturu sadraudzes darbība oficiāli atjaunota ...

oktāva Enciklopēdiskā vārdnīca
... Bieži lietota arī latviešu dzejā (Rainis, E.Virza, J.Medenis, J.Sudrabkalns, V.Strēlerte).

modernisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... V.Eglītis, K.Skalbe, E.Virza, A.Čaks, J.Veselis, P.Ērmanis, J.Sudrabkalns, E.Ādamsons, G.Zariņš, Dz. Sodums, Elles ķēķa dzejnieki, R.Ezera, M.Zariņš, O.Vācietis, I.Ziedonis, U.Bērziņš, J.Helds.

balāde Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alunāns, Auseklis, V.Plūdonis, Rainis, E.Virza, E.Ādamsons); 2) tā saucamais franču balādes jeb stingrā strofiskā forma, kas sastāv no trim astoņrindu pantiem ar vienādām atskaņām (ABABBCBC) un noslēdzošas pusstrofas – četrrindes (BCBC). Visos pantos noslēguma rinda ir identa, veidojot sava ...

elēģija Enciklopēdiskā vārdnīca
... orientāciju uz romantisko tradīciju (Aspazija, F.Bārda, E.Virza, J.Medenis, Rainis, V.Strēlerte, O.Stumbrs). 2. Mūzikā . Domīga, skumja rakstura instrumentāls vai vokāls skaņdarbs.