Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Virza
Atrasto rezultātu skaits: 14

diapozitīvu skeneris Svešvārdu vārdnīca
... Diapozitīvs tiek ievietots spraugā un skeneris ... virza pāri ...

saprāts Svešvārdu vārdnīca
... orientēts uz augstākā līmeņa sociāliem mērķiem un virza domu uz patiesību. Ar saprātu analizē pieredzē iegūtās zināšanas ...

regredients Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - latīņu regrediens (regrediensis)... ) ‘tas, kas ...

ētoss Svešvārdu vārdnīca
... pamatā sabiedrības tikumiskajai pārliecībai un virza indivīdu darbību.

tendēt Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - latīņu tendere ‘virzīt, censties’.Tiekties ...

promovēt Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - latīņu promovere ‘virzīt uz priekšu’.Paaugstināt ...

reducēšana Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - latīņu reducere ‘virzīt atpakaļ’.1. Samazināšana; vājināšana; vienkāršošana ...

manevrēt Svešvārdu vārdnīca
... bieži mainīt virzienu (piem., šķēršļu dēļ); virzīt transportlīdzekli, bieži mainot tā virzienu (piem., šķēršļu dēļ).3. Vairākkārt ...

paņēmiens Svešvārdu vārdnīca
... izkoptiem paņēmieniem ir mācību darbā. Mērķtiecīgi virzītu, savstarpēji saistītu paņēmienu kopums veido mācību metodi izglītības un personas attīstības ...

fokusēt Svešvārdu vārdnīca
... skatīt fokuss.Gaismu,... , starus virzīt fokusā ...

ranverss Svešvārdu vārdnīca
... Manēžas jāšanas figūra, kur zirgs sāniski virzās prom no manēžas ...

slips Svešvārdu vārdnīca
... kuģu izcelšanai krastā — slīpa plakne, pa kuru virzās speciāli ratiņi.2. Vaļu medību vai zvejas ...

avangards Svešvārdu vārdnīca
... Kaujas vienība, kas karaspēka pārvietošanās laikā virzās galveno spēku priekšgalā un tos apsargā ...

karavāna Svešvārdu vārdnīca
... Transportlīdzekļi, kas virzās grupā, parasti cits aiz cita.