Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvijas nauda
Atrasto rezultātu skaits: 21

Latvijas Republika II Vēstures enciklopēdija
... Latvijā.... Latvijas ... pēdējā padomju karaspēka vienība. Kopš 2004 g. Latvija ir NATO dalībvalsts, un Latvijas Bruņotie spēki piedalās starptautiskās miera uzturēšanas misijās. Līdz 2006 g. beigām Latvija plāno pilnībā pāriet uz profesionālo militāro dienestu. Tāpat ... kā Latvijas valsts ...

Senākās monētas Latvijas teritorijā Vēstures enciklopēdija
Visagrākie droši zināmie metāla naudas atradumi Latvijas teritorijā ir romiešu monētas. Ir ziņas arī par antīkās Grieķijas monētu atradumiem, bet pagaidām maz ticamas. Droši zināmas Grieķijas monētas atrastas Lietuvas arheoloģiskajos izrakumos. Latvijas agrā dzelzs laikmeta arheoloģiskajās ... liecībās ...

Latvijas reģioni 17-18. gadsimtā Vēstures enciklopēdija
Latvija ... atkaroja Polijai pārējās latviešu zemes. Laikā, kad Latvijas teritorija atradās Krievijas sastāvā, vietējā vara bija galvenokārt vācu muižnieku rokās. 19. gs. sākumā tika atcelta dzimtbūšana, un tas veicināja kapitālisma attīstību. Brīvlaistajiem zemniekiem savu ... naudu un nopirkt savu ...

Naudas reforma Vēstures enciklopēdija
Latvijas ... Latvijas ... V tika laista apgrozībā pagaidu nauda - Latvijas rublis (LVR). Neilgu laiku tas pastāvēja vienlaikus ar bij. PSRS rubli (attiecībā 1:1), bet no 1992.20.VII LVR Latvijā kļuva par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli. 1993.5.III apgrozībā laida Latvijas ... Latvija ... kļuva ...

Latvija 19. gadsimtā Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Latvija ... Roziņš emigrēja) un Rīgas dumpja apspiešanas Latvijā tika izplatīts slepens uzsaukums, kurā aicināja strādniekus organizēties cīņai pret apspriedējiem un pieslieties starptautiskajai sociāldemokrātijai. Pirmā apspriede par nelegālas sociāldemokrātiskas ... organizācijas ...

Padomju vara Latvijā Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Stučkas valdību , kuras uzdevums bija radīt Latvijā sociālistisku padomju republiku. 17.XII šī valdība izdeva manifestu, kurā paziņoja par Latvijas sociālistiskās padomju republikas nodibināšanu (LSPR), bet 22.XII, vēl pirms tās oficiālās pasludināšanas, ar ... Ļeņina parakstītu ...

Rīga Vēstures enciklopēdija
Latvijas ... Latvijas ... Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijā atkal nauda un izpratne par arhitektūru ir līdzsvarā. Arhitekti sadarbībā ar maksātspējīgiem pasūtītājiem beidzot uzdrīkstas realizēt savas vīzijas: arhitekta Andra Kronberga vadībā materializētā Latvijas ... Bankas filiāle ...

Zemniecība Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... arī nodokļi - katrai sētai bija jādod t.s. dūma nauda, t.i., nodoklis no katra aizdegta pavarda. 1629 tika pieņemti Lietuvas statūti , kuros tika noteiktas zemnieku tiesības: tie nedrīkstēja atstāt sava kunga novadu. 18.gs. Latgales muižnieki, lai iegūtu no zemnieka lielāku ... labumu, bez ...

Bankas Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Latvijas banka īstenoja naudas reformu Latvijā. 90.gadu sākumā Latvijā turpināja darboties valsts banka Latvijas krājbanka (bij. Latvijas PSR Krājkase), vienlaikus sāka veidoties arī komercbankas (1992.g. bija 66 bankas). Latvijas krājbanka un visas komercbankas ... pieņēma iedzīvotāju ...

Satversmes sapulce Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Valsts himnu kļuva tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju!" 1920.g. Satversmes sapulce pieņēma Likumu par ( agrārā reforma ), bet 1922.g. - Likumu par naudas reformu . Satversmes sapulce darbību izbeidza reizē ar 1. Saeimas sanākšanu.

Kredītiestādes Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... emisijas banka, kura pieņēma arī noguldījumus naudā. 1920-1930 Latvijā darbojās valsts bankas, komunālās bankas, akciju bankas (privātās un valsts), savstarpējās kredītbiedrības un krājaizdevumu sabiedrības. Bez Latvijas bankas bija vēl 3 valsts bankas: Valsts ... Zemes banka (dib.1922 ...

Padomju rubļa ieviešana Vēstures enciklopēdija
... III lats pilnīgi tika izņemts no apgrozības. Šī naudas maiņa Latvijas iedzīvotājiem un saimniecībai nodarīja lielus zaudējumus. Sākās Latvijas izlaupīšana,... naudai ...

Kaujinieki Vēstures enciklopēdija
... Latvijas ... Kaujinieki organizēja arī ieroču iepirkšanu ārzemēs. Naudu ieguva no ziedojumiem un uzbrukumos bankām. Sevišķi aktīvi kaujinieki darbojās 1905.g. beigās un 1906.g. sākumā (1906 Latvijā darbojās ~1000 kaujinieku). Kaujinieku aktīvās darbības dēļ reakcionārajām ... monarhistiskajām ...

Tautas milicija Vēstures enciklopēdija
... atbruņojot muižniekus un policistus, kā arī vācot naudu ieroču pirkšanai. Vairākās Latvijas vietās izdevās izveidot lielas milicijas vienības - Rūjienas un Mazsalacas milicijā bija ~1,3 tūkst. bruņotu vīru, Saldus - 500, Smiltenes - 300 vīru. 1905.g. beigās tautas milicijas darbība aktivizējās - ...

Šķūtis Vēstures enciklopēdija
... Latvijā ... šķūtis arvien biežāk aizstāja ar īpašu nodokli naudā, tomēr šķūtis saglabājās arī 20.gadsimtā. Latvijas Republikā bija ar likumu noteikts iedzīvotāju pienākums aizvest valsts darbiniekus vai valsts mantu uz noteiktu vietu par noteiktu samaksu - Ls 0,24 par km, bet ne mazāk kā Ls 2 ...