Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: burdons
Atrasto rezultātu skaits: 2

Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā Kultūras kanons
... burdons ... burdona ... nemainot skaņas augstumu, tomēr arī tas rada īstā burdona sajūtu. Vokālo burdonu mēdz dziedāt vairāki, tādējādi dziedāšanā var iesaistīties vai visi ieražas norises dalībnieki. Dažādi vilcēju daudzbalsības paveidi - īstais jeb dūdu burdons,... , sillabiskais burdons ...

Suitu kultūrtelpa Kultūras kanons
... pat mūsu dienām praktizētā tradīcija - vokālā burdona daudzbalsība, kas veidojas, šaurapjoma teiktajai melodijai (rečitatīvam) pārklājoties ar t.s. dūdu burdonu (uz skaņām ‘e - o`). Vienu un to pašu melodiju (variējot), var izpildīt dažādos funkcionējošos kontekstos (piem., ģimeņu godos, gadskārtās ...