Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 27

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... Aspazijas ... Aspazija ... Vēsturiskā Aspazija un varones interpretācija Aspazijas drāmā "Aspazija" / Zanda Fonarčuka. Literatūra un kultūra : process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krāj. / galv. red. Maija Burima ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte.... Aspazijai ... ...

Aspazija (dz. Elza Rozenberga) Bibliotēku un skolu mape
Dzejniece (1865 – 1943) Literatūra par Aspaziju Akmene Ilze. Joprojām noslēpumainā Aspazija : [par dzejn. (1865-1943) velt. sarīkojumu Raiņa Lit. un vēst. muzejā] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (1999, 19.marts), 14.lpp. Akmene Ilze. [Dzejnieces] Aspazijas [1865-1943] 130.dzimšanas ... diena : [par ...

Stānke Astrīda Bibliotēku un skolu mape
... Aspazijas ... Stānkes tulkojuma angļu val. izdošanu grām. “Aspazija. Ragana. The Silver Veil”] / Gunita Nagle // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.284 (2003, 4.dec.), 16.lpp. Rozeniece Aina. Sidraba šķidrauta nezūdošā burvju vara : [par dzejnieces Aspazijas (1865-1943) daiļrades ... pētniecēm — tulk ...

Ikstena Nora Bibliotēku un skolu mape
... Aspazija starp Latviju un Šveici = Borders : Rainis and Aspazija between Latvia and Switzerland / Pauls Bankovskis, Vita Matīsa, Baņuta Rubesa, Nora Ikstena . - Rīga : Neputns, 2006. - 223 lpp. : il., ģīm. - Paral. latviešu, angļu val. - Saturā: Raiņa un Aspazijas biogrāfijas. Laiks. Laiks: divas nedēļas ...

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju... : Aspazija un Rainis šodienas skatījumā : rakstu krāj. / sast.: Astrīda Cīrule, Gundega Grīnuma. - Rīga : Pils, 2007. - 189, [1] lpp. - Saturā: Aspazija un Anna Brigadere / Ieva Kalniņa. Feministica Lettica 2001 : almanahs / sast. un galv. red. Ausma Cimdiņa. ...

Muktupāvels Valdis Bibliotēku un skolu mape
... Kokle Elzas Rozenbergas un Aspazijas pasaulē. Aspazija un mūsdienas. Dzimums, nācija, radošie izaicinājumi , red. A. Cimdiņa. Rīga: Zinātne , 2016, 363–377. 33 šķirkļi par latviešu tautas mūzikas instrumentiem. The Grove Dictionary of Musical Instruments , 2nd revised ed. , ed. L. Libin. Oxford University ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... , 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... Grūtups Gaitis. Anda Līce . — Aspazijas prēmijas laureāte : [par Aspazijas literārās prēmijas pasniegšanu dzejniecei un publicistei Andai Līcei Aspazijas (1865-1943) 140.dz.d. velt. sarīkojumā Zaļenieku Kultūras namā (Jelgavas raj.)] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.56 ...

Rubesa Baņuta Bibliotēku un skolu mape
... Rubesa Baņuta. Tik ļoti žēl Aspazijas : [saruna ar teātra rež. : sakarā ar Aspazijas lugas "Sidraba šķidrauts" iestud. Jaunajā Rīgas teātrī] / Baņuta Rubesa ; pierakst. Henrieta Verhoustinska // Māksla Plus. — ISSN 1407-1886. — Nr.2 (2005, apr./maijs), 22.-[25.]lpp. Rubesa ... Baņuta. Meitene, kas ...

Kunnoss Juris Bibliotēku un skolu mape
... Jurim Kunnosam (1948-1999) velt. izst. Aspazijas mājā Dubultos (Jūrmala)] / Amanda Aizpuriete // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.28 (2002, 13./20.dec.), [1.]lpp. Aizpuriete Amanda. Drīxt nolasīt : dzejn. Juris Kunnoss [1948-1999] - XX gs. lielais X / Amanda Aizpuriete // Rīgas Laiks. - ISSN ... 1407-1622. - Nr.2 ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... Antonu Austriņu (1884-1934), Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) 1905.-1906.g.] / Ilgonis Bērsons // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.12 (2005, dec.), 99.-109.lpp. Briedis Raimonds. Grāmata par Austriņu : [par Ikviens mēs zvaigzni sevī nesam : Antons Austriņš - pazīstamais un nezināmais ... : rakstu krāj ...

Dobrovenskis Roalds Bibliotēku un skolu mape
... [par dzejniekiem Raini (1865-1929) un Aspaziju (1865-1943) : sakarā ar Saulcerītes Vieses grām. "Mūžīgie spārni : stāstījums par Aspazijas dzīvi" (Rīga : Jaunā Daugava)] / Roalds Dobrovenskis ; no krievu val. tulk. Guntis Berelis // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.11 (2004, nov.), 181.-185.lpp. Dobrovenskis ...

Aizpuriete Amanda Bibliotēku un skolu mape
... Aspazijas ... bukleta "Sārtu baložu bars" prezentāciju Raiņa un Aspazijas muzejā : saruna ar A.Aipurieti] / Amanda Aizpuriete ; pierakst. Mārtiņš Eglītis // Domas. — (2000, 14./20.janv.), 18.lpp. Aizpuriete Amanda. "Literatūrā vajadzīga stūrgalvība" : [saruna ar dzejn., tulk. un prozaiķi, "Literatūras ...

Stalte Helmī Bibliotēku un skolu mape
... periodiskajos izdevumos Kārkliņa Inta. Rainim un Aspazijai veltīts : [par Helmī Staltes vadītās Rīgas domes delegācijas vizīti Lugānā (Šveice) un dzejnieku Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) trimdas sāk. 100.gadadienai velt. divu grām. atvēršanu] / Inta Kārkliņa // Karogs. - ISSN 0132-6295. ...

Gribača Vera Bibliotēku un skolu mape
... Ja pašapliecināšanās, tad jāuzdrīkstas : [par Aspazijas drāmai "Sidraba šķidrauts" velt. Aijas Magones veidoto izstādi "Naktī skatos meteoru" Raiņa un Aspazijas muzejā Majoros] / Vera Gribača-Valtere // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN 0934-6759. - Nr.29 (2002, 3./9.aug.), 6., 8.lpp. - T.p. laikr. Laiks ...