Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 13

Andžāne Marija Bibliotēku un skolu mape
... Dzejoļi / sakārt. Kārlis Poruks ; priekšv. atkārt. izd. aut. Ieva Kvāle ; Artura Langmaņa grafikas. - Faks. izd. Cedelghema, 1945. - [Rīga : Latvijas Kara muzejs, 2003]. - 479 lpp. : il., ģīm. - Aut. vidū: Marija Andžāne . Mīlestības kalendārs : [latv. rakstn. darbu fragm. krāj. / sast.: R.Ādmīdiņš ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs, J.Kļaviņš, R.Kļaustiņš, J.Akuraters, Antons Viktors Eglīts, Fallijs , J.Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš ...

Roze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Poruka ... drukātu vai ndrukātu darbu rokrakstus, atmiņas par Poruku un fotogrāfijas uz Jāņa Rozes grāmatnīcu. Izdevumu iespieda nepieredzēti īsā laikā - 2 gados. 20. sējumā ievietotais Rūdolfa Egles apcerējums par dzejnieku joprojām tiek uzskatīts par autoritatīvāko Poruka daiļrades pētījumu ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Dziesminieks; Dvēseles logatā : J.Porukam; In memoriam; Melangoliskais valsis : pie E.Dārziņa kapa; Sapnis : Fr.Bārdam; Akrostihs : A.Brigaderei; Requiem aeternum : Vilim Plūdonim; Vasara : J.Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam;... ; Mantojums : Leonīdam ...

2021. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Stendei - 733 13. rakstniekam Jānim Porukam - 150 (1871-1911) 13. rakstniecei Ivandei Kaijai - 145 (1876-1942) 13. rakstniekam, gleznotājam Raimondam Staprānam - 95 (1926) 13. rakstniecei Mārai Svīrei - 85 (1936) 14. dzejniekam, publicistam Ontonam Skrindam - 140 (1881-1918) 14. rakstniekam Anšlavam Eglītim - 115 ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... [par Romas atveidojumu rakstnieku Jāņa Poruka (1871-1911), Jāņa Jaunsudrabiņa (1877-1962), Zentas Mauriņas (1897-1978), Antona Austriņa (1884-1934), Jāņa Akuratera (1876-1937), Linarda Laicena (1883-1938), dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903-1990), māksl. Niklāva Strunkes (1894-1966), Ojāra Jēgena (1924-1994 ...

Eniņš Guntis Bibliotēku un skolu mape
... )] / Ilze Galkina ; tekstā stāsta Jāņa Poruka Vecās skolas muzeja direktore Ligita Zvaigznekalne, dabas pētnieks Guntis Eniņš , Gulbenes raj. Ceļu policijas priekšnieks Kārlis Kārkliņš // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.115 (2006, 28.apr.), [1.], 8.lpp. Gordons Franks. Piemiņa ir pienākums : vērojumi ...

Vecgrāvis Viesturs Bibliotēku un skolu mape
... Rakstnieki ir sapieri jeb Jāņa Poruka literatūrkritiskie raksti : [par dzejnieka (1871-1911) literatūrkritiskajiem uzskatiem] / Viesturs Vecgrāvis ; ar Andas Kubuliņas iev. "Gudro sarunas" // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.23 (2007, 15./22.jūn.), 5.lpp. Vecgrāvis Viesturs. Romantiskais postmodernists ...

2011.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Grigulim - 105 (1906-1989) 13 .X rakstniekam Jānim Porukam - 140 (1871-1911) 13 .X rakstniecei Ivandei Kaijai - 135 (1876-1942) 13 .X astronomam Kārlim Šteinam - 100 (1911-1983) 13 .X rakstniekam, gleznotājam Raimondam Staprānam - 85 (1926) Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2001.gada IV ceturksnī. 13 .X ...

Cimze Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Jēkaba Velmes (1885-1928), rakstn. Jāņa Poruka (1871-1911), komp. Emīla Dārziņa (1875-1910), publicista un ped. Viļa Olava (1867-1917), rakstn. Annas Sakses (1905-1981), Sudrabu Edžus (1860-1941), žurn. Kārļa Vatsona(1777-1826) vācu mācītāja un literāta Ernsta Glika (1652-1705), vācu mācītāja, valodn ...

2006.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Grigulim — 100 (1906-1989) 13 .10. Rakstniekam Jānim Porukam — 135 (1871-1911) 13 .10. Rakstniecei Ivandei Kaijai — 130 (1876-1942) 13. 10. Rakstniecei Mārai Svīrei — 70 (dz. 1936) 14 .10. Dzejniekam, publicistam Ontonam Skrindam — 125 (1881-1918) 14. 10. Rakstniekam Anšlavam Eglītim — 100 (1906-1993) 17 ...

2016. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 10. rakstniekam J ā nim Porukam - 145 (1871-1911) 13.10. rakstniecei Ivandei Kaijai - 140 (1876-1942) . rakstniecei M ā rai Sv ī rei - 80 (1936) 14.10. rakstniekam Anšlavam Egl ī tim - 110 (1906-1993) 15.10. franču filozofam, vēsturniekam Mišelam Fuko - 90 (1926-1984) 21.10. mākslas zinātniekam Dainim Bru ģ im ...

Aspazija (dz. Elza Rozenberga) Bibliotēku un skolu mape
... [“Ziemassvētki ar Aspaziju un Jāni Poruku” : Panevēža (Lietuva)] / Silvestras Gaižiūnas. — Lietuviešu // Metai. — Vilnius. — ISSN 0134-3211. — Nr.3 (2002), 156.-157.lpp. Gaižūns Silvestrs. Cik veidolu renesansei? Aspazijas variants : [par renesanses estētikas izpausmēm dzejnieces (1865-1943) daiļradē ...