Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Veidenbaums
Atrasto rezultātu skaits: 18

Skujenieks Knuts Bibliotēku un skolu mape
... Lielais Nezināmais — esmu atklājis savu Veidenbaumu / Aleksandrs Matulis. — Veidenbaums, Eduards. Dzeja / Eduards Veidenbaums ; sast. Inta Čaklā ; pēcv. "Katram savs un visiem viens" aut. Knuts Skujenieks . — Rīga : Nordik, 2005. — 110, [1] lpp. : il., ģīm., faks. // Izglītība ... un Kultūra. ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Trīs Zvaigznes, 1954. - 3.grām.: K.Veidenbaums- Fallijs . Latvju rakstnieki : daiļliteraturas chrestomatija skolam un pašizglītibai : 4 daļās / sast. Plūdons. - Rīga : A.Golta apg., 1912. - 4.d.: J.Rainis, Aspazija, Anna Brigader, J.Poruks, Baltpurviņš, J.Kleinberģis, Plūdons, Atis Ķeniņš, Līgotņu Jēkabs ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... — Saturs : Trīs : I ; Eduards Veidenbaums : II ; Par Juri Kunnosu domājot : III ; "krauc kari..." ; "mīlestībai nav nomales..." ; Gans : I, II ; "smiltis ir baisas..." ; "Ko es jūtu..." ; "nekas nav velts..." ; "viņa man iedeva kurvīti..." ; "ar tavām jokainām roķelēm..." ; "no plānās pilnības..." ; "pārlasu ...

Līce Anda Bibliotēku un skolu mape
... Literatūra par Andu Līci Aleksandrovs Valdis. Veidenbauma prēmija Andai Līcei : [par dzejnieka Eduarda Veidenbauma dz.d. velt. lit. sarīkojumu Liepas pagasta (Cēsu raj.) "Kalāčos" un lit. prēmijas ieguvēju publicisti un dzejnieci] / Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. ... — ISSN 1407-3463. ...

Kulakovs Juris Bibliotēku un skolu mape
... Veidenbauma ... Kulakova dziesmu ciklu "Septiņas ar pusi dziesmas ar Veidenbauma vārdiem" Liepas Kultūras namā (Cēsis)] / Sarmīte Feldmane ; tekstā stāsta dziedātāji Raimonds Bartaševics, Ieva Akurātere, J.Kulakovs, E.Veidenbauma muzeja "Kalāči" vad. Jānis Krieviņš // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.171 ...

2010.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Klaustiņam - 135 (1875-1962) 4 .III dzejniekam Kārlim Veidenbaumam - 145 (1865-1901) 5 .III aktierim Jurim Hiršam - 45 (1965) 6 .III mākslas zinātniecei Ausmai Belmanei - 75 (1935-1989) 6 .III aktrisei Lidijai Freimanei - 90 (1920-1992) 6 .III itāliešu tēlniekam, gleznotājam Mikelandželo Buanaroti - 535 (1475 ...

2015.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Iltneram - 90 (1925-1983) 4.III Dzejniekam Kārlim Veidenbaumam - 150 (1865-1901) 5.III Aktierim Jurim Hiršam - 50 (1965) 6.III Mākslas zinātniecei Ausmai Belmanei - 90 (1925-1989) Aktrisei Lidijai Freimanei - 95 (1920-1992) Itāliešu tēlniekam, gleznotājam Mikelandželo Buanaroti - 540 (1475-1564) 7.III Franču komponistam ...

Karele Aina Bibliotēku un skolu mape
... okt.), 7.lpp. Karele Aina. Veidenbaumam / Aina Karele // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.106 (2005, 12.jūl.), 7.lpp. Ozola Anita. "Pa apli, pa apli..." / Anita Ozola ; ar Ainas Kareles iev. // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.200 (2006, 23.dec.), 9.lpp. Putene Alise. Sasaukšu atkal mājās / Alise ... Putene ; ar Ainas Kareles ...

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... lpp. "Lata romānam" — Veidenbauma prēmija : [par Skaidrītes Gailītes romānu "Taureņa lidojums akmenī" un Dainas Bruņinieces dok. aprakstu "Ticot, cerot un mīlot"] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Skaidrīte Gailīte un Daina Bruņiniece // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.188 ... (2002, 30.nov.), 23 ...

2022. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Larisai Braunai – 80 (1942) 3. dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 155 (1867-1892) 3 . poļu komponistam, pianistam, rakstniekam Karolam Macejam Šimanovskim – 140 (1882-1937) 3 . rakstniekam Gunāram Freimanim – 95 (1927-1993) 5. rakstniekam Arturam Gobam – 90 (1932-2019) 5. grafiķei, gleznotājai Maldai Muižulei ...

2007.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Freimanim - 80 (1927-1993) 3 .X Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 140 (1867-1892). Bibliogrāfija : "Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas" 1997.gada IV ceturksnī 4 .X Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena 5 .X Rakstniecei Ingai Ābelei - 35 (1972). Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2002 ...

Austriņš Antons Bibliotēku un skolu mape
... , Āraišu ezerpili, Eduarda Veidenbauma memor. muzeju "Kalāči" Liepas pag., Brāļu Kaudzīšu memor. muzeju "Kalna Kaibēni", Kārļa Skalbes memor. muzeju "Saulrieti", Antona Austriņa memor. muzeju "Kaikaši" Vecpiebalgas pag.] / Daumants Vasmanis ; tekstā stāsta arheol. Jānis Apals, muzeju direkt. Baiba Šulce ...

Baltvilks Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Skumjie svētki Kalāčos :[par dzejnieka Eduarda Veidenbauma (1867-1892) dz.d. velt. pasākumu memoriālajā muzejā Liepas pag. (Cēsu raj.) un sēru vēsti par dzejnieku Jāni Baltvilku (1944-2003)] / Aleksandrs Valdons // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.237 (2003, 10.okt.), 9.lpp. - (Iel. "Literatūra ...

Stērste Elza Bibliotēku un skolu mape
... Literārais kalendārs : [par dzejnieku Eduardu Veidenbaumu (1867-1892) un advokātu, literātu Andreju Stērsti (1853-1921)] / Reinis Ādmīdiņš ; tekstā Andreja Stērstes dzejolis "Tev dziļi acīs ieskatīju..." un Elzas Stērstes (1885-1976) dzejolis "Stērstu Andreja piemiņai" // Brīvā Latvija (Londona). - ISSN ...

2012.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Larisai Braunai - 70 (1942) 3 . X dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 145 (1867-1892) poļu komponistam, pianistam, rakstniekam Karolam Macejam Šimanovskim - 130 (1882-1937) rakstniekam Gunāram Freimanim - 85 (1927-1993) 4 . X Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2007 ...