Atbildes, kuras tu meklē

Par "Dzejas vārdnīcu"
LU Filoloģijas fakultātes dekānes, profesores, Dr. philol. (1988), Dr.habil. philol. (1993) Janīnas Kursītes "Dzejas vārdnīca", kā saka pati autore, "pēc uzbūves nedaudz atgādina tautasdziesmās minētos dziesmu kamolus, kuros ar dažādas krāsas un garuma pavedieniem iesēja visu, ko konkrētajā brīdī uzskatīja par piezīmēšanai būtisku". Šī ir pirmā šāda tipa vārdnīca latviešu valodā, kurā apkopoti vairāk nekā 900 dažādu jēdzienu, kas saistīti ar dzeju. "Dzejas vārdnīcā" iespējami vienkāršā, saprotamā un vienlaikus atraktīvā veidā skaidroti gan akadēmiski dzejas teorijas jēdzieni, termini, virzieni, gan tādi jēdzieni kā Antiņš, Saulcerīte, bohēma, dainu skapis, dievināšana, dievturība un dzeja, Dzejas dienas, iedvesma, paaudze, rakstīšanas process, rokraksts, dators un dzeja, rakstāmmašīna, dzeja u.tml.

"Dzejas vārdnīcā" izmantotie saīsinājumi

"Dzejas vārdnīcas" bibliogrāfija

Citāts no Dzejas vārdnīcas:
Es ražoju dzejas vielu
ar kuru var pielīmēt lielu
raķeti klātu pie šahtas
ģenerāli pie tahtas
draudīgus vārdus pie mutes
un zemūdeni pie butes