Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 40

Sievišķais un vīrišķais dzejā Dzejas vārdnīca
... Aspazijai ... Aspazijas ... jo ar kādu citu skuķi man neiet ne tā.” “Aspazijas individuālismam sievietība uzspiedusi savu zīmogu. Visi viņas simboli un alegorijas grozās zināmās, cieši noteiktās robežās, kas vienādi vai otrādi attiecināmi uz mīlu un dzimumu spēli /../... / Tā mūžīgā sievietība ...

Daļenieks Dzejas vārdnīca
... dzejā sistemātiskā veidā ienāk 20.gs. sāk. (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters u.c.) un vēlākos laika posmos kļūst par vienu no biežāk lietotajiem metriem. Četruzsvaru d. paraugs: Mēs metam biežāk un biežāki v / v / vv / v / Zīda diegus pār dzimteni; / v / vv / v / Mēs ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... Aspazija ... viņa rokraksta, ģīmetnes un dzejas dabas.” “Aspazija dusmojas par neizdevušos ģīmetni /../ Vajaga ģīmetni likt tādā pat apsardzībā kā literatūras darbus. Mans deguns tāds pat mans ražojums kā mans raksts.” Aspazija Rainim: “Fotogrāfija ir slikta, tādu Tu nedod, sūti to, kur Tu ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... Aspaziju ... Anna Brigadere un iemirdzējās 19.gadsimta zvaigzne Aspazija. 20.gadsimta pirmajos gadu desmitos Aspazijas gaismas apmirdzētas līdzās vīriešu vārdiem literatūrā parādās augstskolās vai pašmācībā izglītoto un drošo sieviešu paaudze - Anna Rūmane-Ķeniņa, Īvande ... Kaija, Zemgaliešu ...

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... Aspazija,... klausītāju psihē, nekā ar acīm uztvertai.” “Aspazija teicamā fonētikā, melodiskā ritmā un, protams, dziļā emocijā deklamēja savus dzejoļus. Tā viņas maģiskā pievilcība augtin auga.” “/Biruta Skujeniece/ vienmēr gribēja, lai taisni tā saka un raksta: ... daiļrunāšana, daiļrunātāji ...

Metamorfozes Dzejas vārdnīca
... ” ““Kur bijis, kur nebijis, pie /Aspazijas/ kājām parādījās viņas melnais kaķis. To klusi noglaudījusi, viņa teica: “Šai kaķī ir tik savdabīgi liela gara pasaule un es esmu pārliecināta, ka tajā ir pārvietojusies kāda sevišķa cilvēka dvēsele.” Viņa apklusa, iegrima ... sevī. Tad it kā ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... jeb vienkārši r. (J.Poruks, Aspazija); d) sentimentālais r.(Lapas Mārtiņš, Vensku Edvarts, Esenberģu Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās pieņemamības)... ) divi apakšvirz ...

Virsraksts grāmatai Dzejas vārdnīca
... tiek izmantoti divi, retāk viens vai trīs vārdi (Aspazija Sarkanās puķes, Dvēseles krēsla , J.Akuraters Zvaigžņu nakts, Astras , K.Skalbe Kad ābeles zied ). Mod. dzej. grām. nos. nereti izmantoti paradoksi, oksimoroni vai epatāža (A.Čaks Sirds uz trotuāra, Apašs frakā , G.Saliņš ... Miglas krogs, Melnā ...

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... izteiku ‘Raiņa ģēnijs’, bet ļoti grūti ‘Aspazijas ģēnijs’. Priekšstats ‘dzejnieks - ģēnijs’ tika aktualizēts rom. laikā (attiecinot, piem., uz Baironu, Mickēviču, Puškinu), sašaurinātā un politizētā veidolā tas atdzima soc. reāl. lit-rā, kur attiecināts uz M.Gorkiju.... . Ģ. tēls kultivēts ...

Burvis Dzejas vārdnīca
... Kunnoss “Burvis”) “Pati Aspazija izskatījās kā īsta burve. Viņas lielās acis, tāpat kā arvien, sena noslēpumaina brīnuma pilnas, balss it kā runātu no kādas aizviņas iekšienes, no kādas nesaredzamas, tikai nojaušamas tālienes... Viens pēc otra pēkšņi iznira trīs kaķi, kas viegli kā parādības ...

Romance Dzejas vārdnīca
... dzejā (A.Pumpurs, J.Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus ...

Slava Dzejas vārdnīca
... Nobela prēmija un bezgalīga bagātība.”10.7. 1919 Aspazija Rainim 1899.g.: “Tu mani vienmēr pārproti, mīļdvēselīt, ja domā, ka man vajadzīgs, lai Tu būtu slavens. Man tas nav vajadzīgs, bet es zinu, kāda bagāta, bezgalīga pilnība guļ Tevī, kas ilgus gadus nav izmantota kautrības un pašapziņas trūkuma ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ( Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata centrālproblēma , 1909) J. raksturīgās panteisma ...

Autors Dzejas vārdnīca
... tulkojis, liekas nedabiski, tātad tur palīdzēja Aspazija, un kad “Fausta” grāmatas izdevumā viņa pati izskaidro, ka tas manis viena paša darbs, tad to nelasīja neviens un visi palika pie agrākām domām, ka mēs abi “Faustu” tulkojuši.” M.Fuko: “Var iedomāties kultūru, kurā diskursi cirkulētu un ...

Elēģija Dzejas vārdnīca
... vai dzejoļos ar orientāciju uz rom. tradīciju (Aspazija, F.Bārda, E.Virza, J.Medenis, Rainis, V.Strēlerte, O.Stumbrs), piem.: Tajā krustceļā ļaunā un baigā, kad jau tuvs manim bija mans gals, Kādā naktī man ieplūda sirdī saldi vilinošs, brīnišķīgs balss. Tā ne ievāju dziedone bēdas savas pusnaktij ...