Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Blaumanis
Atrasto rezultātu skaits: 37

Deklamācija Dzejas vārdnīca
... Blaumanis,... / Kad pēdējais vārds bija noskanējis un Blaumanis pagriezās uz aiziešanu, sākās tāda aplausu vētra, kas nerimās, kamēr Blaumanis atkal parādījās uz skatuves.” “Plūdons ļoti mīlēja daiļlasīšanu, mīlēja pats daiļlasīt (deklamēt) un labprāt klausījās citu daiļlasīšanā ...

Satīra Dzejas vārdnīca
... Blaumanis,... dzejnieks, ne sliktāks, varbūt labāks par pašu Blaumani. Bet lielā autoritāte bija “piesitusi” toni un Jēkabsons no tā cieta visu mūžu. Arī Plūdonim, kā satīriķim, bija smaga roka, tikai mazāks iespaids.” “Un ausīs man ieskanas Jēkabsona piekodinājums, ... Blaumaņa ... rakstus ...

Reālisms Dzejas vārdnīca
... Deglavs, J.Poruks, A.Niedra, R.Blaumanis, J.Purapuķe, A.Upīts; dzejā: E.Veidenbaums, E.Treimanis-Zvārgulis, daļēji arī R.Blaumanis. Ar r. saistīti vairāki per. izd., kā almanahs Dunduri (Jauni Dunduri, 1875; Dunduru Pēcnākami, 1876; Dunduru Padēli, 1877; Dundurs Pats, 1878), žurn. Austrums , laikr. Dienas ...

Krāsu simbolika Dzejas vārdnīca
... rakstos, tādēļ tur ir cilvēki ar uzvārdu Blaus vai Blaumanis.” “Mums ir tas skaistais vārdiņš ‘balts’, ar ko mēs tik daudz izjūtam un saprotam, ko nevar citās valodās pārtulkot un ko varbūt bez dainām mēs īsti neizjustu.” “Mirdzai /Ķempei/ patīk dzeltenā - saules ... un dzīvības krāsa ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... Blaumaņa ... ” “Un par savu rokrakstu E.Virza citē R.Blaumaņa vārdus: “Blaumanis brēc, ka tik sliktu rokrakstu kā manu savā mūžā neesot redzējis, un tik caur savu dzejnieka nojaušanas spēju varot lasīt manu rokrakstu.”” “Jau rokraksts liecina, ka Virzas dzīvē sācies jauns posms. Agrākie ...

Sfragīda Dzejas vārdnīca
... sastopams reti, dažreiz ironiskā kontekstā. Tā R.Blaumanis kādā humoristiskā dzejolī apspēlē situāciju, ka pateicīgie lasītāji no Vāles (dzejolī ‘vālenieši’) viņam atsūtījuši 1 rubli ( saīsinātā ... formā ‘rbl’, kas ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... Nīčes uzskatu pielīpošā ietekme nodarbinājusi R.Blaumani, kas uz J.Poruka mūžīgi skanošo “ Also sprach Zaratustra ”, raudzījās ar skepsi, tomēr atzina vācu rakstn. stila savdabību, domas dziļumu un daudznozīmību. R.Blaumanis kādā no vēstulēm rakstīja: “Es uzskatu viņu par mūslaiku dižāko ...

Mīlas lirika Dzejas vārdnīca
... Pāvils Rozītis, Edvarts Virza - manierējās, Rūdolfs Blaumanis arī taisīja mīlestības teātri, arī Jānis Poruks bija stingri nolēmis ciest, Rainis vai nu biogrāfiski čubinājās, vai mīlēja Saulesdēla augstumos. Liekas, Jānis Medenis un Eriks Ādamsons būs nākuši no tīri latviskas mentalitātes, un ...

Gotiskā literatūra Dzejas vārdnīca
... paglābies pat citādi tik stingrs reālists kā Rūdolfs Blaumanis: savai, gan nepabeigtajai, drāmai Ģenovēva, viņš ir izlietājis par vielu Kristofa f. Šmita (Christoph von Schmid, 1768 - 1854) stāstu Grāfiene Ģenovēva /../.”

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... parakstījās ar tīši komiskiem, piezemētiem p. (R.Blaumanis kā Grāvracis). P. nereti tika izmantotas arī anagrammatiskas konstrukcijas, ieslēpjot īsto vārdu (Amenta Zira - Zenta Mauriņa). Mod. un postmod. poētikā nereti notiek spēle ar pseidonīmiem, kur katrs no tiem autoram un lasītājam saistās ar noteiktu ...

Apziņas plūsma Dzejas vārdnīca
... Un es domāju - šito visu Blaumanis uzrakstītu vienā lapiņā, kur viņiem romāns, un būtu vēl skaidrāk.”

Parodija Dzejas vārdnīca
... ) labprāt savā dzejā parodēja R.Blaumanis. Lūk, viņa parodija par pseidosentimentālo dzeju: Milda vēlu atrod mājas, Bāls tai ģīmis, slapjas kājas, Sirds tai žēlabās vai plīst Un pār vaigiem asras līst. Viņš, jā viņš to piemānīja, Viņas laimi izpostīja! Sirdi viņai plosa auka Un tā atkal iet ...

Ģēnijs Dzejas vārdnīca
... Literārā veikuma ziņā varbūt arī nebūdams ģēnijs, Blaumanis nesa sevī kādu īpašu ģenialitāti - neiedomājami jūtīgu spēju atklāt tautas garu.”

Ideja Dzejas vārdnīca
... simbolus, vārdus, kuros gaiši izteikties.” “Blaumanis nebij “idejisks” rakstnieks, kādi nāca modē ap 1905.gadu. Viņš sargājās no abstrakcijām un no kailas frāzes.” “Mākslas un literatūras bezidejiskums noved pie saturā tukšu darbu sacerēšanas, ar kuriem autors nevis audzina lasītājā cildenas ...

Oda Dzejas vārdnīca
... laiks pēc pērkona briesmas), K.Hūgenbergers, R.Blaumanis (Oda; Renatus; Mūžība), L.Breikšs, J.Sudrabkalns (Oda auglībai un darbam), V.Cedriņš. Atsevišķi piemēri arī neobarokālajā E.Ādamsona dzejā (Oda briesmīgai dāmai), rom. poētiskā tipa dzejā (O.Stumbram Oda bērnībai, P.Brūverim Oda Laikrāžu ...