Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Peters -Pēteris
Atrasto rezultātu skaits: 10

Paaudze Dzejas vārdnīca
... Belševica, M.Čaklais, J.Peters), kuras rašanos lielā mērā izprovocēja Hruščova laika pad. “atkusnis”, brīvāka kultūras elpa, “samizdats”, relatīvi vieglāka pieejamība pirmspadomju lit-rai, salīdzinot ar 1950.g. Arī trimdā 1950.g. beigu un 1960.g. p. ir viena no spilgtākajām,... Peteru un Čaklo ...

Stilizācija Dzejas vārdnīca
... otrajā pusē un 1970.g. (J.Peters, I.Auziņš, Ā.Elksne, A.Ivaska). Smalki stilizācijas meistari 20.gs. latv. dzejā E.Ādamsons, E.Virza. Citreiz dzejn. speciāli izvēlas rakstīt dzejoli, imitējot kāda cita dzejn. raksturīgo manieri. Tā O.Stumbrs sacerējis dzej. A la manière de V.Strēlerte, A la manière de ...

Ainava Dzejas vārdnīca
... (I.Auziņš, I.Ziedonis, J.Peters, A.Ivaska u.c.). Postmodernismā a. lielā mērā kļūst indiferenta vai ir abstraktas telpas abstrakta sastāvdaļa (tumšā, seklā a.). “Vientuļš ceļinieks pēc ilgiem klejojumiem beidzot atrod tādu novērošanas punktu, tik augstu un ārpuspasaulīgu, ka tas ļauj viņam tuvināties ...

Dievināšana Dzejas vārdnīca
... Ziedonis, O.Vācietis, J.Peters un daži citi. Te svarīgs bija arī dievināto ārējais veidols, atbilstība iedomātajam. Sevišķi atbilstīgs ārējam dievišķīgo gudrību zinātāja veidolam bija Imants Ziedonis. 1970.g., kad studēju aspirantūrā, bieži braucu pie sava vadītāja literatūrzinātnieka M.Gasparova ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... nevar teikt, ka viņa bija pelēka, ” saka Jānis Peters, viens no dzejnieces mācekļiem.” “Brīdī, kad tika apspriesti statūti, zvanīja telefons. Pie klausules tika aicināta Dzejniece (tā visi godināja Mirdzu Ķempi). Upīša kabinetā iestājās klusums. Brītiņu klausījusies savā telefonpartnerī, Dzejniece ...

Baroks Dzejas vārdnīca
... Zariņš, U.Bērziņš, J.Peters, J.Kunnoss, M.Melgalvs); c) 1990.g. postmod. ietvaros (N.Ikstena, O.Seiksts, V.Lukaševics). Barokā akcentēta lietu pasaules nozīmība, interese par sadzīvisko, priekšmetisko, pievēršanās ātri zūdošā laika attēlojumam. B. lit-rai raksturīga manierīga, izrotāta forma (ornamentālisms ...

Triolets Dzejas vārdnīca
... Eglīša, Z.Lazdas, E.Plauža, J.Petera, A.Vējāna, M.Bendrupes, B.Martuževas, K.Elsberga, I.Ziedoņa dzejā: Viss sasaucas un saskan liegi A Un tad kā melodija gaist, b Tik gaisma puteņo kā sniegi... A Viss sasaucas un saskan liegi; A Kas bijis, šķiet kā maigi miegi, A Kas negrib atraisīties laist. b Viss sasaucas ...

Jaungaitnieki Dzejas vārdnīca
... Vācieti, I. Ziedoni, J. Peteru, V. Belševicu, I. Auziņu u.c.. A. Ruņģis par to rakstīja: J. dzejas aut. vidū ir gan Elles ķēķim piederošie L. Tauns, G. Saliņš, J. Krēsliņš, R. Mūks, gan tie, kas saistīti pārsvarā tikai ar Jauno Gaitu (V. Krāslavietis, O. Stumbrs, L. Muižniece, A. G. Irbe, A. Ivaska ...

Parafrāze Dzejas vārdnīca
... ievītas semantiskas atskaņas no Homēra Odisejas , J.Peteram Parafrāze par tēmu (p. par E.Veidenbauma dzejoli Kā gulbji balti padebeši iet). G.Godiņam ironiska p. par J.Sudrabkalna pad. laika urrāpatriotisko dzejoli Dzimtene (“Es eju pār robežām paceltu galvu”): ES EJU PĀR ROBEŽĀM NOLIEKTU GALVU, man kauns ...

Deficītā dzeja Dzejas vārdnīca
... Belševicas , I.Ziedoņa, J.Petera, I.Auziņa u.c. grām. Šai parādībai pamatā ne tikai lasītāja alkas pēc labas lit-ras (dzejas), bet arī pēc garīgā. Pad. laikos dzejn. apzināti vai neapzināti turpināja senā priestera - gudro vārdu un patiesību zinātāja, un mierinātāja, dziednieka (vārdotāja) darbošanos ...