Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 26

Rakstīšanas process Dzejas vārdnīca
... Porukam ... Poruks ... pēc stundām piecām sešām, darbs jau padarīts - Poruku izlaiž, viņam samaksā honorāru, un apmierinātas ir abas puses.” “Poruks rakstīšanas darbā stipri atšķīrās no Blaumaņa. Kur pēdējais mīlējis savus stāstus, lugas, dzejas lasīt citiem priekšā ... un tad labot ...

Manuskripts Dzejas vārdnīca
... iespiešanai (ar rakstāmmašīnu vai datoru uzrakstīts). J.Poruks: “Manuskripts nebija rakstīts rakstu, bet drukas burtiem, kas tam piedeva originelu nokrāsu. Tulkotāja vārds bija Ernests Dinsberģis, latviešu skolotājs un dzejnieks.” “Kad radās vajadzība pārlasīt manus dzejoļus, K.Jēkabsons ātri palīda ...

Iedvesma Dzejas vārdnīca
... Poruks ... kad viņam uznāca radīšanas gars. Brīžam atkal Poruks sēdēja nekustoši, ar pirkstu bungodams pret kādu priekšmetu. Skatiens tad bija miglains, tāļš. Piepeši viņš sāka svilpot vai dūkt kaut kādu melodiju - visvairāk no Bēthovena vai Vāgnera. - Tādās reizēs neviens ... nedrīkstēja ...

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Poruks,... , citreiz aktīvais (Rainis) un pasīvais r. (J.Poruks). Tika uzskatīts, ka revolucionārais r. ar laiku kļuvis par sociālistiskā reālisma likumīgu sastāvdaļu. “Poruka romantisms ir izaudzis klintīs. Viņa dzeja iesāka smaržot visspēcīgākā materiālisma laikā, kad ... reālisma vilnis bija ...

Dzejnieku zīmējumi Dzejas vārdnīca
... Poruks ... Pie tam savādi, ka jau tolaik Poruks mīlējis zīmēt kapu pieminekļus un krustus. Tas liecina, ka, blakus šad tad novērotai draiskulībai, viņa dvēselē jau agri skanējusi drūma, melanholiska skaņa. Mākslinieks Straumes Jūlijs par Poruku atminas sekošo: “Kādu dienu viņš man atnesa veselu ...

Viscilvēks Dzejas vārdnīca
... iemiesot Raiņa Jāzepā, Antiņā, vēl agrāk J.Poruka Zalkšņu tēvā, Kukažiņā, atsevišķos J.Veseļa darbos. “Tā Poruks radījis gluži citu cilvēka ideāltipu, ne pārcilvēku, kura varas griba tiecas citus nomākt, bet viscilvēku, ja gribam lietot šo Riharda Rudzīša ievesto vārdu. Arī viscilvēks ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... kādu laiku pārņemts ir J.Poruks, kuru īpaši valdzina Nīčes liekulības nicinājums, antibirģerisms. Nīčeānisma pārvarējums redzams J.Poruka stāstā Viesis (1905), kur ar varoņa muti tiek teikts: “ Šis ārprātīgais ienaids pret pagātni un tagadni, šīs pārmērīgās cerības ... uz nākotni, ir ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... Poruks ... Šis ievērojamais dramatiskās dzejas darbs Porukam vienmēr noderēja kā augsts paraugs, un “Fausta” iespaids manāms šur tur Poruka dzejā.” “Ja saka, ka Virza latv. dzeju lielā mērā ietekmējis ar franču dzeju, Rainis dzejas kultūru pavirzījis uz priekšu, tulkodams vācu ģēniju Gēti ...

Fotogrāfija dzejnieka Dzejas vārdnīca
... lielu vērību piegrieza paša fotogrāfiju valodai, J.Poruks, Anšlavs Eglītis (grām. Pašportreti viņš savu dzīvi iztēlojas piecu pašportretu veidā), I.Ziedonis u.c. Svarīgs dzejnieku - visvairāk romantisko poētisko tipa dzejnieku - fotogrāfijās - ir īpašs ( d z e j n i e k a ) ... skatiens, matu kārtojums ...

Jaunromantisms Dzejas vārdnīca
... gs. sāk. j. pārstāvji J.Poruks, K.Skalbe (dzeja un lit. pasakas), J.Akuraters, Rainis ar krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), Aspazija, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda. J. sazarojās un modificētā veidā turpinājās arī 1920.- 30.g. (J.Grots, V.Grēviņš, A.Skujiņa u.c.). Jaunrom. teorētiski pamatojis F.Bārda ...

Dzejas labojumi Dzejas vārdnīca
... tikai neatlaidīgi vilka burtu pie burta.” “/Poruks/ nav uzrakstītos darbus daudz labojis vai pārstrādājis.” “Kaut kas gruzd - rindas, atskaņas, ritmi, un galējas koncentrācijas rezultātā rodas dzejoļi. Šajā brīdī es varu iet prom, teiksim, no viesību galda, jo bez pierakstīšanas dzejolis aiziet ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Pumpurs, J.Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334 ...

Sentimentālisms Dzejas vārdnīca
... (Lapas Mārtiņš, J.Esenberģis, J.Poruks 1890.g. dzejā u.c.). Dienas Lapa un jaunstrāvnieki ir tie, kas izmet s. poētiku no aprites kā nederīgu un smieklīgi arhaisku. S. dzejā dominē tie žanri, kuros vislabāk izdodas atklāt jūtas: dziesma, elēģija, romance, balāde, anakreontiskā lirika, arī t.s. kapsētas ...

Bohēma Dzejas vārdnīca
... Veidenbuams Tērbatā, J.Poruks Drēzdenē), bet īsti b. jēdziens ienāk tikai 20.gs. sāk. un saistās ar dekad. Bohēmiskā poza raksturīga romantiskā tipa dzejn. un mākslin. 1920. - 1930.g. Vēlāk - pēckara laikā b. saistīta ar Elles ķēķa grup. Ņujorkā, 1970. - 1980.g. kafejnīcām Kaza, Putnu dārzs, Skapis ...

Ideja Dzejas vārdnīca
... vienmēr sevī kustīgas, dievišķas domas.” “Poruks padomātā darba ideju paturēja pie sevis tik ilgi, kamēr viņa kļuva pietiekoši skaidra, kamēr atrada tos tēlus, tipus, ainas, simbolus, vārdus, kuros gaiši izteikties.” “Blaumanis nebij “idejisks” rakstnieks, kādi nāca modē ap 1905.gadu. Viņš ...