Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ziemeļnieks
Atrasto rezultātu skaits: 3

Nāve un dzeja Dzejas vārdnīca
... interesēja, kā tas ir, kā var nomirt.” “Domājot par Ziemeļnieku, man nāk prātā veca alegorija par cilvēku, kurš ieķēries avieksteņu cerā, karājās pār bezdibeņa malu/../ Vērzdams acis nost no tumšā bezdibeņa, viņš ierauga avieksteņu zaros sarkanas ogas. Viņš sāk tās ... Ziemeļnieks ... ...

Šlāgeris Dzejas vārdnīca
... / divi dzejnieki, Čaks un Ziemeļnieks, pāris gadījumos devuši “šlāgerus”, paši to nemaz negribēdami un nezinādami. Tā jau sen sabiedrībā, kas, vakaram ritot, nokļuvusi līdz konjakam un “tālās jaunības” sērām, par galdadziesmām pārvērtušies smeldzīgie mīlestības ... Ziemeļnieka “Viesis ...

Zaļvārnieši Dzejas vārdnīca
... Čaks, E.Ādamsons, J.Medenis, J.Ziemeļnieks, A.Francis, P.Aigars, F.Dziesma, V.Veldre alias J.Trimda, V.Moora, L.Breikšs, L.Auza, K.Eliass, J.Miesnieks, F.Gulbis, E.Tūters, P.Ķikuts, Ē.Raisters, Anšlavs Eglītis, I.Leimane. 1930.g. notika nodalīšanās - viena daļa no z. tuvinājās pozitīvismam, otra negatīvismam ...