Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 11

Zolts Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Aspazija ... galda, ka to katrs var lasīt. P. Zolts izvadāja Aspaziju pa romantisko Nītaures apkārtni, stāstījis viņai nostāstu par Nītaures raganām. Tas izmantots Aspazijas drāmā Ragana , un ietekmējis Gunas tēla veidošanu lugā Sidraba šķidrauts .

Nīmanis Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Aspazijas ... Kopš 1925 Jāņa Raiņa un Aspazijas ģimenes ārsts. 1924–32 Valsts zīdaiņu nama vadītājs, 1932–40 bērnu nama vadītājs un konsultants Majoros. 1925–36 Rīgas bērnu slimnīcas direktors. Devis lielu ieguldījumu tās izveidošanā. Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6 uzbūvēja ... bērnu klīniku ...

Leite Aina Vidusvidzemnieku vārdnīca
... atšifrēja un tulkoja no vācu valodas Jāņa Raiņa [5] un Aspazijas [5] rokrakstus. No Lozanas bibliotēkas Šveicē ieguva materiālus par N. Robiņu . Atklāja kļūdas Pētera Birkerta [5] Raiņa tekstu tulkojumos un izlaboja neprecizitātes Raiņa daiļrades skaidrojumos. Tulkojusi J. Kēlera ... saraksti, Baumaņu ...

Dzelzītis Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Gādājis par Jāņa Raiņa [5] un Aspazijas [5] pieminekļa celšanu Kastaņolā, Šveicē.

Krastiņš Arvīds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... un Saulgriežu krustceļos, solodziesmas, mūziku Aspazijas [5] lugai Vaidelote. nodarbojies ar kokgriezumiem, mīlēja vientulīgas pastaigas dabā. Mūža nogalē secināja: Doma, ka esmu nodzīvojis veltīgi savu dzīvi, sakrīt ar tautas drūmajiem gadiem. Tas ir laiks, kad darbu nevar veikt pēc sirds aicinājuma. ...

Švābe Arveds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbes Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties, Aspazijas dzeju un Sidraba šķidrautu . 1909–10 palīgskolotājs Lēdurgas draudzes skolā, 1910–11 skolotājs Rūjienā. 1911–15 ar pārtraukumiem studējis vēsturi A. Šaņavska Tautas universitātē Maskavā. Izvairīdamies no iesaukšanas armijā, devās uz Vladivostoku ...

Robiņa Natālija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1915 sāka vēstuļapmaiņu ar Jāni Raini [5] un Aspaziju [5]. Kādā vēstulē N. Robiņa raksta: Nonācu pie gala slēdziena: dzīvot, lai varētu strādāt priekš mūsu mīļās, labās Latvijas. Mums jālūko savienoties un kopējiem spēkiem uzcelt garīgas gaismas, dailes un skaistuma pilis; tikai tad, ja mums tādas ...

Priedkalns Andrejs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... ticies ar Maksimu Gorkiju [1], Jāni Raini [5] un Aspaziju [5], Vladimiru Ļeņinu [1]. Pievērsās publicistikai, rakstījis arī laikrakstā Pravda . Sarakstījis krieviski brošūru Apdrošināšanas likumu meistarība , kuru atzinīgi vērtēja V. Ļeņins. Līdz 1. pasaules karam bērnu ārsts Rīgā. Kopš 1915 latviešu ...

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Dziedāja Maija Brigadere [1], Gunu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts tēloja O. Muceniece , Normundu K. Skalbe, Targalu P. Skrābāns . Šis sarīkojums ievadīja Vecpiebalgā 1905. gada revolūcijas notikumus. 1905 XI J. Ozols piedalījās pagasta pārstāvju kongresā Rīgā, kur asi pēla cara patvaldību un tās īstenoto ...

Austriņš Alfrēds Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Blaumaņa [5] Ugunī , Normundu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts un citus. 1920 viens no Maskavas Valsts latviešu dramatiskā studijteātra vadītājiem. Vēlāk strādājis PSRS sūtniecībās Japānā, Zviedrijā, Urugvajā, Somijā. 1945-48 Rīgā Drāmas teātra direktors un mākslinieciskais vadītājs, viens no ...

Muceniece Otīlija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Muceniece ir pirmā Gunas lomas tēlotāja Aspazijas drāmā Sidraba šķidrauts, un šī loma kļuva par O. Mucenieces labāko sniegumu. 1905. 7. VIII tēloja Gunu Sidraba šķidrauta 2. cēliena uzvedumā Vecpiebalgas Labdarības biedrības rīkotajā vakarā, kur skatītāju vidū bija Rainis [5].