Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Latvijas nauda
Atrasto rezultātu skaits: 20

Ozols Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... Latvijai ... nacionālās pretošanās kustībā. 1945 atgriezās Latvijā, militārās ģeogrāfijas un ģeodēzijas docents Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātē un Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā. A. Niedra raksta: Ozols tomēr bija kuļājies ... nauda, bija atgriezts ...

Krauze Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... naudas ... 1937 darinājis 10 latu naudas zīmi. 1936 ar akvareļiem piedalījies Cēsu mākslinieku grupas izstādē. Vara un kokdzeluma tehnikā izgatavojis portretus, pievērsies sadzīves un vēstures žanram (Saules kauja u.c.). Ilustrējis grāmatas, zīmējis karikatūras ... žurnālam Svari ...

Ķuze Vilhelms Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... gados viens no bagātākajiem cilvēkiem Latvijā. Ražoja 90 dažādu šķirņu šokolādes konfektes, vairāk nekā 150 šķirnes citu konfekšu, 50 cepumu šķirnes, piparkūkas, eglīšu konfektes, eksportēja tās uz daudzām pasaules valstīm. V. Ķuze atbalstīja Latvijas ... sportu, nodrošināja ...

Grīns Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... mīlējas, apar zemi, spriež par zvaigznēm, pelna naudu vaļas brīžos, starp kaujām, kad rakstniekam aizrāvusies elpa pulvera dūmos un pats viņš līdz ceļiem iestidzis salauztu zobenu un lielgabalu ratu gubās un sevišķas sulas paltīs. Pēc 1940 VI A. Grīns radošo darbu ... pārtrauca. Cerot ...

Zemdega Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... Līdztekus 1921–25 studējis Latvijas Universitātē filolozofiju. 1927–28 apguva akmens apstrādes mākslu un papildinājies bronzas lējumu tehnikā pie B. Dzeņa . Raunēnieši saziedoja naudu brīvības cīņu pieminekļa būvei un par tēlnieku uzaicināja K. Zemdegu. ... Viņš piedāvāja 1930 ...

Šnore Rauls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijā.... pārskatu par 1918–38 veikto arheoloģisko pētniecību Latvijā. Pētījis Latvijas seno laiku metāla naudu, rakstījis par Latvijas monētām un sudraba stieņu naudu. 1939 vācbaltiešu repatriācijas laikā vadījis Melngalvju nama vēstures priekšmetu kolekciju pārņemšanu.... . 1942. 1 ...

Erss Ādolfs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... 1940–41 strādājis laikrakstā Padomju Latvija, publicējis rakstus par literatūru un mākslu. Vācu laika presē publicēti daži stāsti. 1944 X čeka Ā. Ersu apcietināja, apsūdzēja kā vienu no 188 latviešiem leģiona ģenerālinspektoram R. Bangerskim. 1944. 22. III ... iesniegtā Latvijas ...

Zāmuels Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... rakstnieku no cietumsoda, aizstājot to ar 20 rbļ. soda naudu. 1906 piedalījās Latviešu konstitucionālās kadetu partijas laikraksta Latvija dibināšanā, kur par līdzstrādnieku pieaicināja R. Blaumani. 1915–16 latviešu strēlnieku komitejas pilnvarotais Tērbatā. Kopš 1917 XI Valkā ... Latviešu pagaidu ...

Gricēvičs Harijs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... grafiķis, gleznotājs, dekorators. Mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā pie Voldemāra Tones [1] un strādājis Valstspapīru spiestuvē, kur pie Jāņa Šternberga [1] apguva asējuma tehniku, pastmarku un naudas zīmju klišeju gravēšanu. Ilustrējis vācu prozas izlasi Cilvēki un likteņi , 1942. 1944 nokļuva ...

Upmale Vija Vidusvidzemnieku vārdnīca
... valodas un literatūras  fakultāti. 1959 beigusi Latvijas Valsts universitātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu. 1954–71 skolotāja Olaines vidusskolā. 1960 pirmā publikācija. Rakstījusi stāstus bērniem. Kopš 1982, kad iznāca stāstu ... krājums Mežakroga ...

Janelsiņa Veronika Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1929 beigusi Cēsu ģimnāziju, 1938 Latvijas Mākslas akadēmijas Figurālās glezniecības nodaļu pie Ģ. Eliasa [79] ar diplomdarbu Uz svētkiem [63 :46]. Restauratore Rīgas vēstures muzejā. 1944 personālizstāde Rīgā.... . Darbojusies grāmatu ...

Suta Romans Vidusvidzemnieku vārdnīca
... žūrijā, apgleznoja porcelānu, rakstīja par mākslu Latvijas un ārzemju presē. R. Suta: Vai nav sāpīgi, ka tanī laikā, kad mūsu pilsoniskās aprindas nodzer pasakainas summas krogos, vesela paaudze inteliģentu, apdāvinātu mākslinieku vārgst pusbadā, tērē savu talantu sīkumos ... … Aizmirsti ir valsts ...

Zukulis Ivars Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... muzeja par muzeju apvienību, pirmo muzeju apvienību Latvijas provincē. Izveidoja muzeju apvienības ražošanas bāzi Drabešu pagasta Rauduvītēs. Uzlikti pieminekļi E. Treimanim Leukādijās, Alfrēdam Kalniņam Cēsīs, A. Pumpuram Inešos u.c. Ik vasaru pagastos organizēja ... muzeja eksponātu ...

Treimanis Edvards Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijā.... Blēžus es neaizstāvu, bet godīgajiem nav naudas ko maksāt. 20. gadsimta sākumā iznāca vēl septiņas E. Treimaņa dzejoļu grāmatas. 1. pasaules kara laikā viņš nokļuva Krievijā, vēlāk Kaukāzā. 1917 sākumā atgriezās Latvijā, pēc cara gāšanas 1917 īsu laiku ... Cēsu pilsētas ...

Klauss Uldis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Latvijas ... Atbild par visu skaidro naudu Latvijā.