Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Poruks
Atrasto rezultātu skaits: 29

Poruks Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruku ... Poruka ... kora dziesmu Kapu svētkos , 1896. J. Poruka muzikālais mantojums nav saglabājies. Poruku spēcīgi ietekmējusi Riharda Vāgnera [1] mūzika. Poruka literārā mantojuma apkopošanā izcili nopelni ir brāļiem K. Eglem un Rūdolfam Eglem [5]. M. Kaudzīte raksta:... : Poruku pazinu gan ...

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... 1924 XI organizēja Jāņa Poruka pārapbedīšanu. Publikācijas laikrakstos Mūzikas Nedēļa , Balss u.c. Sarakstījis grāmatu Jānis Poruks , 1931. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... komponists, mūzikas kritiķis. Jāņa Poruka tēva brālēna dēls. Mācījies Druvienas pagastskolā. 1908 beidzis Jaunpiebalgas draudzes skolu un reālskolu Rīgā. Studēja Pēterpils Politehniskajā institūtā un Psihoneiroloģiskajā institūtā. 1917 iesaukts armijā, beidzis kara skolu.... . 1919 strādājis Rīgas ...

Poruks Jēkabs Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1846. 14. I – ?)–... Jāņa Poruka tēvs ...

Poruka Ernestīne Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1875 Cēsīs –1956)– Jāņa Poruka sieva. Cēsu Viesīgajā biedrībā spēlējusi teātri. ...

Poruka Līze Vidusvidzemnieku vārdnīca
(1847. 29. I – ?) Jāņa Poruka māte.

Dārziņš Emīls Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Tur iecerēts Melanholiskais valsis. Poruka sieva E. Poruka atceras: Kādu nakti Dārziņš un Poruks ilgi uzturējušies Lāču kupli apaugušajā lapenē. Rīta pusē Poruks devies pie miera, bet Dārziņš vēl palicis. Tad viņš sadzirdējis brīnišķīgas skaņas un, paceļot acis, lapenes ieejā ...

Dziļleja Kārlis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... te toreiz dzīvoja arī divi slaveni dzejnieki – Poruks un Treimanis–Zvārgulis. Pie Treimaņa–Zvārguļa, kam toreiz Cēsīs bija grāmatu un rakstāmlietu veikals, varēja jo bieži iegriezties un nevien redzēt šo vīru vaigā, bet arī sarunāties ar viņu. Arī Poruku, toreiz jau slimu, nereti dabūju redzēt ...

Lapiņš Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... sarakstījis biogrāfisku romānu Jānis Poruks, 1935; Edvarta Virzas [5] dzīve un darbi – E. Virzas Kopotu rakstu 1.sēj., 1938, Kultūras fonda godalga u.c. darbi. Daudz rakstījis periodikā, arī esejas par Latvijas kultūras darbiniekiem. Padomju laikā J. Lapiņa grāmatas bija aizliegtas un viņš vērtēts kā ...

Maldonis Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Poruka daiļradi, sarakstījis darbus: Poruka reliģija , 1922; Poruka ētikas problēmas , 1923. Publicējis filolozofiskus rakstus Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā, 1924: Kanta reliģijas filozofija ; Natorpa dzīve un filozofija u.c. Sarakstījis 13 grāmatas. J. Čakstes [1] piemiņas fonda ...

Valavanidis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... IX Atēnās, Grieķijā Jāņa Poruka meitas Karmenes Tatjanas un grieķa Spirosa Valavanida ģimenē) – elektromehānikas inženieris.... . Bērnībā māte ...

Bērsons Voldemārs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... galvas amatā, grāmatu izdevējs. Precējies ar Jāņa Poruka sievas māsu. Mācījies Valkas pagastskolā, Valkas draudzes skolā, 1886 beidzis Vidzemes skolotājs semināru , 1886–1916 skolotājs Cēsu draudzes skolā, kopš 1887 arī tās pārzinis. 1887–1956 Cēsu Svētā Jāņa baznīcas ... ērģelnieks. Mācījis ...

Buduls Hermanis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Poruka ... Cilvēka nervi, viņu būve un normālas darbības, 1910; Poruku Jānis savas garīgās dzīves krēslainās dienās, 1911; Nervu veselības kopšana, 1912; par progresīvās paralīzes cēloņiem (kr. valodas), 1912; Par alkoholismu, 1923; mācību grāmatas Psihiatrija, vispārējie ... daļa, 1924; Psihiatrija ...

Everss Aleksandrs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Darbvedis privātās kredītiestādēs. Draudzējies ar J. Poruku , kurš viesojies pie viņa Dzērbenē. Piedalījies Latvijas brīvības cīņās Studentu ...

Pētersons Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Lauciņu kapos)– būvmeistars, būvuzņēmējs. Jāņa Poruka sievas Ernestīnes tēvs. Būvējis tiltus, dzīvojamos namus, baznīcas, t.sk. 1876–79 Cesvaines baznīcu, 1876 lūgšanu ...