Atbildes, kuras tu meklē

Par "Latīņu–latviešu vārdnīcu"

"Latīņu–latviešu vārdnīcā" ir apkopoti vairāk nekā 2000 dažādu nozaru vārdu, izteicienu un terminu latīņu valodā un to tulkojumi latviešu un citās valodās. Publicētie termini ļauj precīzi identificēt un izmantot botānikas, Latvijas putnu, augu ģinšu taksonu, agronomijas, arheoloģijas, dabas un citu specifisku nozaru informāciju, kurām ir svarīgs tulkojums latīņu valodā.