Atbildes, kuras tu meklē

Par "Latviešu-krievu vārdnīcu"

Latviešu–krievu vārdnīcas pamatā ir autoru kolektīva izdotā "Krievu–latviešu vārdnīca" divos sējumos, kas 1959. gadā izdota Latvijas Valsts izdevniecībā. Šī ir visapjomīgākā līdz šim izdotā latviešu-krievu-latviešu valodas vārdnīca. Tajā ir doti tulkojumi latviešu valodas vārdiem un izteicieniem, kas iekļauti apm. 44 000 vārdnīcas šķirkļu.

Pamatvārdnīcu papildina dažādu nozaru medicīnas, inženierzinātnes, mehānikas un tehnikas, enerģētikas, rūpniecības, pedagoģijas, dabas, transporta, bibliotēku, sporta, celtniecības, muzeoloģijas, poligrāfijas, arheoloģijas, ģeoloģijas, lauksaimniecības, ekonomikas u.c. nozaru — terminoloģija ar apm. 62 000 latviešu valodas vārdu un izteicienu šķirkļu.