Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: pūrs
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 3

pūriņšSinonīmi

naida pūriņš

pūriSinonīmi


naida pūriņšSinonīmiSkatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls