Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Lietvārdi
Atrasto rezultātu skaits: 15

Lietvārdi Valodas uzziņas
Lietvārdus ... lietvārdos ... Locīšana Atkarībā no lietvārda deklinācijas, lietvārdu lokot, tā celmam tiek pievienota atbilstošā locījuma galotne. Otrās, piektās un sestās deklinācijas lietvārdiem galotnes priekšā ir iespējama līdzskaņu mija. Locījumu galotnes Deklinācija ... lietvārdus ...

Nelokāmie lietvārdi Valodas uzziņas
... lietvārdi ... lietvārdu ir tādas pašas galotnes kā lokāmajiem lietvārdiem. Piemēri Nelokāmie lietvārdi, kuriem ir nelokāmā lietvārda ... galotne ampluā ...

Atgriezeniskie lietvārdi Valodas uzziņas
... lietvārdus ... tājies, -ējies, -ājies, -umies . Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji. Tiem trūkst dažu locījumu formu. Skaitlis Nom. Ģen. Dat. Akuz. Lok. Vok. viensk. -ās -ās - ... -os - - daudzsk. -ās ...

Otrā deklinācija Valodas uzziņas
... lietvārdi,... mēness, rudens, suns, sāls. Otrās deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā (izņemot lietvārdus ar galotni -s vienskaitļa nominatīvā) un visos daudzskaitļa locījumos galotnes priekšā ir līdzskaņu mija. Celma beigu līdzskaņi Mija b bj c č d ž l ļ m ... mj n ņ p pj s š t ...

Ceturtā deklinācija Valodas uzziņas
... lietvārdi,... kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -a . Daži lietvārdi tiek lietoti abās dzimtēs, piem. nelga, nepraša, u.c . Dzimte Nom. Ģen. Dat. Akuz. Lok. Vok. viensk. sieviešu -a -as -ai -u -ā -a viensk. vīriešu -a -as ... -am -u -ā -a daudzsk ...

Trešā deklinācija Valodas uzziņas
... lietvārdi,... -us, kā arī daži novecojuši sieviešu dzimtes lietvārdi: dzirnus, pelus, ragus. Trešās deklinācijas locījumu galotnes dotas tabulā. Nom. Ģen. Dat.... . Akuz. Lok. Vok. ...

Latviešu valodas vārdu formu pareizrakstības uzziņu sistēma internetā Valodas uzziņas
... Latviešu valodā ir sekojošas vārdšķiras; lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas ... un izsauksmes vārdi ...

Sestā deklinācija Valodas uzziņas
Pie sestās deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s. Sestās deklinācijas lietvārdiem galotnes priekšā daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija. Celma beigu līdzskaņi ... Mija l ļ n ņ ...

Piektā deklinācija Valodas uzziņas
... deklinācijas pieder vīriešu un sieviešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar - e. Piektās deklinācijas lietvārdiem daudzskaitļa ģenitīvā galotnes priekšā ir līdzskaņu mija: Celma beigu līdzskaņi Mijas par b bj c č d ž l ļ m mj n ņ p pj s š t š v ... vj z ž sn šņ zn žņ ...

Pirmā deklinācija Valodas uzziņas
Pie pirmās deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s vai -š. Locījumiem atbilstošās galotnes dotas tabulā. Nom. Ģen. Dat. Akuz. Lok. Vok.... . viensk. -s, -š -a ...

Īpašības vārdi Valodas uzziņas
... nenoteikto galotni loka tāpat kā pirmās deklinācijas lietvārdus. Savukārt sieviešu dzimtes lietvārdus ar nenoteikto galotni loka kā ceturtās deklinācijas lietvārdus. Īpašības vārdus ar noteikto galotni loka īpatnēji. Locījumu galotnes īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni norādītas Tabulā ...

Skaitļa vārdi Valodas uzziņas
... lietvārda,... Aiz šiem skaitļa vārdiem lietvārds lietojams daudzskaitļa ģenitīvā. Piemēri: desmits grāmatu, simts latu, tūkstotis klausītāju, miljons balsu. 3. Aiz nelokāma skaitļa vārda lietvārdu bieži lieto daudzskaitļa ģenitīvā, piemēram, desmit santīmu, divdesmit latu, piecdesmit gadu. ...

Vietniekvārdi Valodas uzziņas
... pirmās (vīriešu dzimtes) vai ceturtās deklinācijas lietvārdus (sieviešu dzimtē). Īpatnēji loka es, tu, mēs, jūs, sevis, kas, tas, tā, šis, šī , pats , pati . Piemēri Nominatīvs ...

Apstākļa vārdi (adverbi) Valodas uzziņas
... radušies no citām vārdšķirām, piemēram, no lietvārdiem cēlušies tādi apstākļa vārdi kā mūžam, brīžam, laikam, pulka, drusciņ, vakar, augšā, apakšā, iekšā, ārā, kopā, laikā, vietām, vietumis, lēkšiem, lēkšos u. c. No skaitļa vārdiem radušies tādi apstākļa vārdi kā divatā, trijatā ...

Vajadzības izteiksme Valodas uzziņas
... Teikumos aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē lietvārds lietojams nominatīvā ; tāpat lietojami ari 3. personas vietniekvārdi viņš, viņa, viņi, viņas . Piemēr s Man jāmācās dzejolis. Tev jāņem viņš (viņa, viņi, viņas) līdzi. Ja aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē ir 1. un 2. personas ...