Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Īpašības vārdi
Atrasto rezultātu skaits: 8

Īpašības vārdi Valodas uzziņas
Īpašības vārdiem ... noteiktā un nenoteiktā galotne. Īpašības vārdu locīšanas likumus nosaka tā dzimte un galotnes tips. Vīriešu dzimtes īpašības vārdus ar nenoteikto galotni loka tāpat kā pirmās deklinācijas lietvārdus. Savukārt sieviešu dzimtes lietvārdus ar nenoteikto ... galotni loka ...

Īpašības vārda pakāpes Valodas uzziņas
Īpašības vārda pārāko pakāpi veido no pamata pakāpes ar piedēkli -āk- . Pārāko pakāpi lieto ar noteikto un nenoteikto galotni. Vispārāko pakāpi veido no pārākās pakāpes, liekot tai priekšā vis- . Īpašības vārdus vispārākajā pakāpē lieto tikai ar noteikto galotni.... vārdā ... vārds ...

Skaitļa vārdi Valodas uzziņas
... vārdus ... vārdos ... Lokāmos pamata skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni, bet kārtas skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar noteikto galotni. Īpatnēji loka skaitļa vārdus trīs, pusotra, pustreša, pusceturta . Skaitļa vārdu ... savienojumos katru tā ...

Apstākļa vārdi (adverbi) Valodas uzziņas
... vārdi ... vārdam ... Apstākļa vārdi ir radušies arī no īpašības vārdiem , jo gandrīz no katra īpašības vārda darina apstākļa vārdu, īpašības vārda celmam pievienojot -i, -u vai -ām , piemēram: kluss- klus-i, lēns- lēn-i, klus-u, lēn-u, klus-ām; lēn-... -ām. Visbiežāk apstākļa ...

Latviešu valodas vārdu formu pareizrakstības uzziņu sistēma internetā Valodas uzziņas
... Latviešu valodā ir sekojošas vārdšķiras; lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas ... un izsauksmes ...

Ciešamās kārtas pagātnes divdabis Valodas uzziņas
... vārdu ... Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu : gan ar nenoteikto galotni, gan ar noteikto galotni. Piemēri Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni Vīr.dz., viensk. Siev.dz., viensk. Vīr. dz., daudzsk. Siev. dz., daudzsk. Nominatīvs celt-s celt-a celt-i celt-as Ģenitīvs celt-a celt-as celt-u celt-u ...

Darāmās kārtas tagadnes divdabis ar -ošs Valodas uzziņas
... vārda ... vienskaitļa otrās personas celma. Šo divdabi lieto kā īpašības vārdu : gan ar nenoteikto, gan noteikto galotni. Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs , kas darināts no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, lieto reti. Šim divdabim dažu locījumu trūkst. Divdabja,... , kas darināts no ...

Ciešamās kārtas tagadnes divdabis Valodas uzziņas
... vārdiem ... Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu ar noteikto vai nenoteikto galotni. Šim divdabim ir arī nelokāmā forma, kur galotne -s zūd. Divdabjiem ar -am, -ām ir arī atgriezeniskās formas ar izskaņām -amies, -āmies. Piemērs Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni Vīr., viensk. Siev., viensk ...