Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Akrostihs
Atrasto rezultātu skaits: 5

Akrostihs Dzejas vārdnīca
... , A.Dauguļa dzej. ar nos. Akrostihs , kur slepenais ziņojums Mīlu tevi tehnisku grūtību dēļ skan kā Milu tēvi . Atsevišķi a. sastopami arī latv. jaunākajā dzejā. Viens no tiem - D.Lapānes dzejolis, kas veltīts latv. trimdas dzejn. Astrīdei Ivaskai: A tnāc pie manis S apnī T avās viļņus glaudušās ...

Telestihs Dzejas vārdnīca
... iespējams, ja nu vienīgi kā eksperiments. Sal. akrostihs. Nosacīts t. piemērs ilustrācijai: Viņš aiziet projā m Dziļā ruden ī Tu viņu saka l Ar atpakaļejošu ...

Mezostihs Dzejas vārdnīca
... populārs antīkajā dzejā, jaunlaikos ļoti reti. Sal. akrostihs, lipogramma, telestihs.

Laicīgā dzeja Dzejas vārdnīca
... septiņrindu pantu gaudu dziesmu, kas pie tam veidota kā akrostihs, kuru veido galvenā dzejojuma varoņa - uz nāvi notiesātā vārda un uzvārda burti (JANNIS STAKKEL). L.dz. kā patstāvīga žanra nozīmi un veidus 1697.g. apcer J.Višmanis pirmajā latv. dzejas poētikā Nevācu Opics ( Der unteutsche Opitz ), sniedzot ...

Epitāfija Dzejas vārdnīca
... Sēkla sniegā ). Latv. dzejā akrostiha formā veidotu epitāfiju - satīru J.Neikenam veltījis Auseklis: Neraugies velti uz kalniem, ka godības nespēj nojēgt, Eedomu Lai saglabātu akrostihā ieslēpto adresātu, saglabājam Ausekļa laika divskaņu atveidošanas formu, kurā ‘ie’ tika atveidots ar ‘ee ...