Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Ciešamā kārta
Atrasto rezultātu skaits: 6

Ciešamā kārta Valodas uzziņas
Ciešamā kārta izsaka darbību, kuras veicējs nav zināms vai arī veicējs nav minēts teikumā kā teikuma priekšmets. Ciešamo kārtu veido, savienojot palīga darbības vārdus būt vai tikt un pagātnes ciešamās kārtas divdabi ar -ts . Saliktos laikos palīga darbības vārds (... kārtā.... ciešamajā ...

Ciešamās kārtas tagadnes divdabis Valodas uzziņas
Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis tiek veidots no vienkāršās tagadnes daudzskaitļa pirmās personas, pievienojot -s. Tādējādi tas beidzas ar -āms trešās konjugācijas pirmās un otrās grupas darbības vārdiem un ar -ams citos gadījumos. Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu ar noteikto vai nenoteikto ...

Ciešamās kārtas pagātnes divdabis Valodas uzziņas
Ciešamās kārtas pagātnes divdabi parasti veido no pārejošu darbības vārdu nenoteiksmes celma ar izskaņām -ts, -ta. Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu : gan ar nenoteikto galotni, gan ar noteikto galotni. Piemēri Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni Vīr.dz., viensk. Siev.dz., viensk. Vīr. dz., daudzsk ...

Atstāstījuma izteiksme Valodas uzziņas
... izteiksmē ir aizstāj ar esot un būs ar būšot. Ciešamās kārtas formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes ciešamās kārtas formām, aizstājot tieku, tiec, tiek, utt. ar tiekot un tikšu, tiksi, tiks, utt. ar tikšot. Piemēri Vienkāršie laiki Tagadne, tiešie ... Ciešamā kārta ...

Darbības vārdi Valodas uzziņas
... nākotne, vēlējuma izteiksmes vienkāršā tagadne. Ciešamā kārta Atpakaļ uz gramatikas lapu

Divdabji Valodas uzziņas
Darāmās kārtas pagātnes divdabis Ciešamās kārtas pagātnes divdabis Darāmās kārtas ... divdabis ...