Atbildes, kuras tu meklē

Saules svētki, jauktajam korim

Kordziesmas (~100) ir vissvarīgākais Vītola mūzikas žanrs, neatņemama dziesmusvētku repertuāra sastāvdaļa, tajās autors sasniedz lielu tematisko un muzikālo dažādību, meistarīgu dzejas tēlu tulkojumu, formas un faktūras daudzveidību. Pēc tematikas dziesmas var iedalīt nosacītās grupās. Dziesma ar daudzveidīgiem dabas tēliem - Bērzs rudenī (Fricis Bārda, 1919), Upe un cilvēka dzīve (Krišjānis Barons, 1903), izjustā vīru kora dziesma Mežezers (Anete Droste-Hilshofa - Atis Ķeniņš, 1900), Mēnestiņš meloja (Aspazija, 1928), himna pavasarim Saules svētki (Fricis Bārda, 1923). Tajās daudz izsmalcinātāka harmonija, alterēti akordi, poētiska tēlainība.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: