Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Prievārdi (prepozīcijas)
Atrasto rezultātu skaits: 1

Prievārdi (prepozīcijas) Valodas uzziņas
Prievārdi ... prievārdi ... Nolikt uz galdiem (datīvs). Pārskats par prievārdu saistāmību Prievārdi Nosaka vārda locījumu Atrodas lokāmā vārda priekšā vai aiz tā vienskaitlī daudzskaitlī aiz, apakš, bez, iz, kopš, no, pēc, pie, pirms, priekš, uz, virs, zem, apakšpus, ārpus,... prievārda ... Prievārdam ...