Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Saliktie laiki
Atrasto rezultātu skaits: 5

Saliktie laiki Valodas uzziņas
Saliktos laikus veido no darbības vārda būt atbilstošās formas un darāmās kārtas pagātnes divdabja . Piemērs Saliktā tagadne Saliktā pagātne Saliktā nākotne es esmu lasījis ...

Atstāstījuma izteiksme Valodas uzziņas
... laiku ... formām, personas galotņu vietā liekot -ot, -oties. Salikto laiku formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes salikto laiku formām, esmu, esi, ir, utt. aizstājot ar esot, un būšu, būsi, būs ar būšot. Līdzīgi vajadzības izteiksmē ir aizstāj ar ... Saliktie laiki Saliktā ...

Ciešamā kārta Valodas uzziņas
... tikt un pagātnes ciešamās kārtas divdabi ar -ts . Saliktos laikos palīga darbības vārds ( ir, ticis, utt.) bieži tiek izlaists. Salīdziniet! Bērni atrod somu skolas dārzā. (Darbības vārds darāmajā kārtā.) Soma (ir) atrasta skolas dārzā. (Darbības vārds ciešamajā kārtā.... .) Piemēri Tagadne ...

Darbības vārdi Valodas uzziņas
... laiki:... vienkāršā pagātne un vienkāršā nākotne , un trīs saliktie laiki : saliktā tagadne, saliktā pagātne, saliktā nākotne. Darbības vārdam ir piecas izteiksmes: īstenības izteiksme, pavēles izteiksme , vēlējuma izteiksme , atstāstījuma izteiksme un vajadzības ... izteiksme . Laiku ...

Saikļi (konjunkcijas) Valodas uzziņas
... palīgvārdi, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas (gan sakārtojumā, gan pakārtojumā) un pašus teikumus. Piemēri Rīgā biju iegādājies "Literatūru un Mākslu" un nolēmu tās trīs stundas līdz Saldum izmantot, lai uzzinātu jaunākos notikumus daiļo mūzu ... pasaulē. Taču ...