Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: deklinācijas
Atrasto rezultātu skaits: 9

Sestā deklinācija Valodas uzziņas
Pie sestās deklinācijas pieder sieviešu dzimtes lietvārdi, kas vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s. Sestās deklinācijas lietvārdiem galotnes priekšā daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija. Celma beigu līdzskaņi ... Mija l ļ n ņ ...

Piektā deklinācija Valodas uzziņas
... deklinācijas ... vienskaitļa nominatīvā beidzas ar - e. Piektās deklinācijas lietvārdiem daudzskaitļa ģenitīvā galotnes priekšā ir līdzskaņu mija: Celma beigu līdzskaņi Mijas par b bj c č d ž l ļ m mj n ņ p pj s š t š v vj z ž sn šņ zn žņ ll ļļ nn ņņ kst kš Locījumu ... deklinācijai ...

Otrā deklinācija Valodas uzziņas
Otrajai deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -is, kā arī lietvārdi akmens, asmens, zibens, ūdens, mēness, rudens, suns, sāls. Otrās deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā (izņemot lietvārdus ar galotni -s vienskaitļa nominatīvā)... ) un visos ...

Pirmā deklinācija Valodas uzziņas
Pie pirmās deklinācijas pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -s vai -š. Locījumiem atbilstošās galotnes dotas tabulā. Nom. Ģen. Dat. Akuz. Lok. Vok.... . viensk. -s, -š -a ...

Trešā deklinācija Valodas uzziņas
Trešo deklināciju veido vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -us, kā arī daži novecojuši sieviešu dzimtes lietvārdi: dzirnus, pelus,... , ragus. Trešās deklinācijas ...

Ceturtā deklinācija Valodas uzziņas
Pie ceturtās deklinācijas pieder sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -a . Daži lietvārdi tiek lietoti abās dzimtēs, piem. nelga, nepraša, u.c . Dzimte Nom. Ģen. Dat. Akuz. Lok. Vok. viensk. sieviešu -a -as -ai -u ...

Lietvārdi Valodas uzziņas
... Lokāmie lietvārdi tiek dalīti sešās deklinācijās ( pirmā deklinācija , otrā deklinācija , trešā deklinācija , ceturtā deklinācija , piektā deklinācija , sestā deklinācija ), kuru nosaka tā dzimte un nominatīva galotne. Dzimte Galotne (viensk. nom.) Deklinācija ... Piemēri Izņēmumi ...

Īpašības vārdi Valodas uzziņas
... vārdus ar nenoteikto galotni loka tāpat kā pirmās deklinācijas lietvārdus. Savukārt sieviešu dzimtes lietvārdus ar nenoteikto galotni loka kā ceturtās deklinācijas lietvārdus. Īpašības vārdus ar noteikto galotni loka īpatnēji. Locījumu galotnes īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni norādītas ...

Vietniekvārdi Valodas uzziņas
... loka kā pirmās (vīriešu dzimtes) vai ceturtās deklinācijas lietvārdus (sieviešu dzimtē). Īpatnēji loka es, tu, mēs, jūs, sevis, kas, tas, tā, šis, šī , pats , pati . Piemēri ...