Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: varonis
Atrasto rezultātu skaits: 60

Varonis Dzejas vārdnīca
... varonis ... varoņu ... Jaunlaikos rom. lit-rā ir liriskā varoņa Terminu ‘liriskais varonis’ ieviesa kr. formālās skolas lit.zin. J.Tiņanovs 1921.g. rakstā par A.Bloka dzeju. Rietumeiropas lit.zin. tradīcijā lieto terminu ‘varonis’ (angl. ‘hero’), bet pārsvarā attiecinot ... varonim ... varoņiem ...

Pozitīvais varonis Dzejas vārdnīca
- sk. varonis

Liriskais varonis Dzejas vārdnīca
- sk. varonis

Baironisms Dzejas vārdnīca
... varonis,... vientulības, oriģinalitātes kultu. Šāda tipa varonis ir Bairona Čailds Harolds, kura ietekmi jūt A.Puškina ( Jevģeņijs Oņegins ), M.Ļermontova ( Dēmons, Mūsu laiku varonis ), Ā.Mickeviča ( Konrāds Vallenrods ), V.Igo, Raiņa un Aspazijas agrīnajā daiļradē. Vēlākos laikos b. dzejā ...

Dullais dauka Dzejas vārdnīca
... Sudrabu Edžus tāda paša nos. stāsta (1900) galv. varonis, kas grib nokļūt tai vietā, kur zeme ar debesīm saiet kopā - t.i. aiz horizonta. Daudzkārt parafrazēts un minēts vēlāku laiku dzejā u.c. literārajos sacerējumos. D.D. kļuvis par sinonīmisku apzīmējumu cilvēkam, kas par spīti veselajam saprātam ...

Lāčplēsis un kangars Dzejas vārdnīca
... varoņa ... ”Bet Lāčplēsis kā tautas varonis arī latviešiem ir specifisks. Visām tautām varoņivaroņi. Cīnās, uzvar un aizstāv savu tautu. Lāčplēsis ielec Daugavā. Labi vēl, ka Spīdola neielēca līdzi. J.Kursīte: Salīdziniet, kas notiek ar citu Eiropas eposu varoņiem. Kas notiek ar ...

Binārā opozīcija Dzejas vārdnīca
... daiļrade - literatūra, dzeja - proza, pozitīvais varonis - negatīvais varonis, uzsvērtas - neuzsvērtas (garas - īsas) zilbes dzejā u.c.

Futūrisms Dzejas vārdnīca
... apcerējumu “ Fašisms un futūrisms ”). F. dzejas varonis - nihilists, huligāns, ciniķis, iepriekšējo vērtību iznīcinātājs. F. raksturīga ne tikai kultūragresivitāte ( Jāiznīcina vecā pasaule ar visu tās novecojušo kultūru un mākslu! ), bet arī lingivistiskā agresivitāte.... . Īpaši kr. kubofutūristi ...

Antivaronis Dzejas vārdnīca
... varoņa ... kādā veidā darbojas dzejas vai prozas darbā. A. ir varoņa idejas novedums līdz absurdam, pilnīgai diskreditācijai (M.Servantesa Dons Kihots), lai pēc tam - iespējams - varonis varētu atdzimt citā veidolā. Latv. a. tēls biežāk sastopams un izvērstāks prozā un dramaturģijā (piem., A.Puriņam ...

Apziņas plūsma Dzejas vārdnīca
... varoņu,... Lai lasītājs izsekotu līdzi grām. varoņu a.p., viņam jāiejūtas varoņa ādā, “jāielec tekstā”, ja to neiespēj, teksts kļūst nesaprotams vai pat absurds. A.p. dzeja ienāk ar impres. virz. un kļūst dominējoša sirr. A.p. metodes ienākšanu lit-rā ietekmēja filozofa A.Bergsona formulētā ...

Triksteris Dzejas vārdnīca
... varoņa ... poētiskajā tipā) cieņā varoņa kults. Kad varonis pārvēršas par klišejisku, nāk t. Divus spilgtus pretējus dzejnieka tipus-paštēlus latv. iemieso Rainis (varoņa tēls) un J.Steiks (trikstera tēls). “K. Jēkabsons ar savu ...

Antiņš Dzejas vārdnīca
... Raiņa lugas Zelta zirgs (1909) galv. varonis, kurš radīts lielā mērā balstoties pasaku priekšstatos par trešo tēva dēlu - pastarīti un muļķīti, kas pēc pubertātes iniciācijas pārbaudījumu izturēšanas izrādās visgudrākais un veiksmīgākais no visiem. A. gatavs ziedot visu, arī dzīvību, sava mērķa ...

Telpa Dzejas vārdnīca
... kurā spiests mitināties dzejnieks alias liriskais varonis. Postmod. telpa kļūst homogena, nav sakrālāku un mazāk sakrālu, ilgotāku un mazāk ilgotu telpas fragmentu, sk. topogrāfiskā dzeja Kā gulbji balti padebeši iet, Tie vēlētos es līdzi tālu skriet - Tur tālumā, kur ziemas nepazīsy, Kur rozes mūzām ...

Persona Dzejas vārdnīca
... personnage’) var nozīmēt to pašu, ko liriskais varonis, tādā gadījumā runā par galveno personāžu. Taču p. var būt arī jebkurš cits, kas darbojas un (vai) izsaka savu viedokli par kaut ko. Galvenā p. dzejas tekstā visbiežāk funkcionē ‘es’ formā, kas būtībā ...

Vārds Dzejas vārdnīca
... Vārdiem nav nozīmes. Klusums ir mūsu varonis, bet es viņam neuzticos. un Vārds nāk vienīgais Dievs kas saprot mūs VISUS Sadrupušo likteņu ciems, Uz drupām aug bezvārda puķes, Kad uzminēs vārdu, Pāri nolaidīsies ezers Un mēs kļūsim brīvi.