Atbildes, kuras tu meklē

nozīme

Latviešu—lietuviešu vārdnīca
nozīmea (gen. pl. ~ju), reikšmė; prasmė
tam nav nekādas nozīmes - tai neturi jokios reikšmės
tam ir liela nozīme - tai turi didelę reikšmę
tiešā / pārnestā nozīmē - tiesiogine / perkeltine reikšme
vārda pilnā nozīmē - tikrąja[to] žodžio reikšme
nav nozīmes - nėra prasmės
iegūt nozīmi - pasidaryti reikšmingam
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


nozīmeb (gen. pl. ~ju), ženklas
krūšu nozīme - krūtininis ženklas (ženklelis)
dienesta pakāpes nozīme kar.  - laipsnio ženklas
© Alvydas Butkus, Aesti, 2003; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonētSteidzami vajadzīgs vārda skaidrojums?
Meklē sinonīmus?
Uzdots dzejolis vai citāts no klasiķu darba?
Piemirsušies vēstures fakti?
Vēlies atpazīt putnu pēc tā dziesmas?
Jāiemācās tēmas mūzikas literatūrā?
Nepieciešami vizuālie materiāli par Latviju?

IZMANTO LETONIKA.LV!

Uzziņu gūšanai
Mācībām
Tulkošanai
Prezentāciju veidošanai

Pieprasītāko resursu statistika ŠEIT

Izglītības iestādēm

Ja skola abonē letonika.lv, tad skolotāji un skolēni izmanto visus resursus bez papildu maksas
Lasīt un mācīties var no jebkuras ierīces ar interneta pieslēgumu: mobilā telefona, planšetes, datora
Mācībām nepieciešamo saturu var rādīt uz ekrāna, nodrošinot tā pieejamību visai auditorijai
Viss letonika.lv pieejamais saturs atbilstoši mācību priekšmetiem pieejams letonika.lv/macibas
Ienāc ar E-klase vai Mykoob
Noskaidro, vai Tava skola abonē letonika.lv
Piesaki letonika.lv abonementu vai izmēģinājumu skolai
Esi Latvijas Universitātes students vai mācību spēks?
Pieslēdzies caur LUIS vai jautā padomu: info-bibl@lu.lv│ 28623551

Abonēšanas iespējas

Izglītības iestādēm
Privātpersonām
Juridiskajām personām
Lietotāju atbalsts: letonika@tilde.lv│ 67605001 │ 22410872