Atbildes, kuras tu meklē

R. Kalsona opera Pazudušais dēls. Roplaiņa dziesma

Vistiešāk Romualda Kalsona raksturotāja un cilvēka jūtu pasaules atveidotāja talants izpaužas vokālajā lirikā un operā Pazudušais dēls (1996, Ojāra Vācieša librets pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas). Spilgtās muzikālās drāmas intonatīvais kodols ir autora izveidotā skaņkārta, no kuras izaug visas operas grandiozā arhitektonika.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: